Afspraken maken bij samenwerking

Gepubliceerd op:
25 november 2012
Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2017

Zijn doel, onderwerp, businessmodel en rolverdeling globaal duidelijk? Dan is het tijd voor het maken van afspraken tussen de partners en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Tijdens de onderhandelingen over de precieze afspraken moet er enige openheid zijn over niet-beschermde kennis en ideeën, en over toekomstplannen. Deze gesprekken vinden dan ook bij voorkeur plaats onder geheimhouding.

Een standaard samenwerkingsovereenkomst die van toepassing is op iedere situatie, bestaat niet. Enkele belangrijke onderwerpen waarover afspaken moeten worden gemaakt bij elke samenwerking:

  • Kies de juridische vorm.
  • Omschrijf wat u wilt bereiken met de samenwerking, op welk terrein u wilt samenwerken en wanneer de samenwerking een succes is, zowel voor de individuele deelnemers als voor de groep. Let ook op ‘nevendoelen’ en benoem die.
  • Omschrijf welke partij welke kennis of rechten inbrengt en wat buiten de samenwerking blijft.
  • Spreek af hoe de opbrengsten en risico’s worden verdeeld.
  • Spreek af  op wiens naam octrooien of andere IE-rechten komen staan: op naam van degene die een specifiek idee inbracht of op naam van de partij met het grootste commercieel belang?
  • Spreek af aan wie licenties (gebruiksrechten) worden verstrekt, onder welke voorwaarden (al dan niet exclusief, al dan niet met recht van sublicentie), voor welke toepassingen, marktsegmenten en geografische gebieden en wie daarover beslist.
  • Spreek af hoe lang de samenwerking duurt en wanneer deze is beëindigd. Welke afspraken gelden alleen tijdens de samenwerking en welke ook nog daarna?
  • Leg vast hoe partijen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?