Wat kunt u met octrooi-informatie?

Gepubliceerd op:
20 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2022

In octrooidatabases vindt u de gepubliceerde documenten van octrooiaanvragen en octrooien. De tekst en tekeningen beschrijven de techniek waarvoor octrooi is aangevraagd of verleend. Espacenet van het Europees Octrooibureau is zo'n database. Of een octrooi van kracht is, vindt u hier niet. Daarvoor kijkt u in het octrooiregister.

Met octrooi-informatie kunt u allerlei relevante business- en technische vraagstukken beantwoorden. Hieronder een aantal voorbeelden.

  Is uw uitvinding nieuw en mag u daarmee de markt op?

  Wanneer u iets ontwikkelt, wilt u zeker weten dat u het wiel niet opnieuw uitvindt of dat u inbreuk maakt op bestaande octrooien. Dat is zonde van tijd en middelen. Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar de stand van de techniek: wat bestaat er al? Bedrijven en ondernemers hebben vaak een goed beeld van wat er op de markt is. Het beeld van gepubliceerde octrooien is vaak minder goed. Dat is een gemis, want octrooien bevatten waardevolle technische informatie die (nog) niet in de markt zichtbaar is. Daarnaast biedt het inzicht in de rechtsgeldige octrooien waarmee u rekening moet houden.

  Welke oplossingen bedachten anderen in uw vakgebied?

  Octrooionderzoek helpt bij het oplossen van technische problemen. Met miljoenen octrooien in alle technologische vakgebieden, is het altijd de moeite waard om te onderzoeken welke oplossingen al eerder zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

  • U zoekt een half-doorlaatbaar membraan voor een scheidingsproces? Kijk bij octrooien in classificatie B01D71.
  • Verschillende soorten hitte-isolatiemateriaal? Bekijk octrooien geclassificeerd onder E04B1/78.
  • Methodes voor analyse van biomedische beelden? Zoek via classificatie G06T7/0012.

  Een octrooi bevat altijd een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding. En belangrijk: lang niet alle octrooien zijn rechtsgeldig, dus gebruik die kennis!

  Welke bedrijven, partners of concurrenten hebben octrooi aangevraagd?

  Heeft u een compleet beeld van de markt? Weet u waar de concurrentie mee bezig is? Zijn er in uw vakgebied bedrijven actief die u nog niet kent? Octrooien worden vaak in een vroeg stadium van de ontwikkeling aangevraagd en zijn daarmee een vroege indicator van de intenties van bedrijven. Daarnaast geven octrooien u alvast een goed beeld van de bestaande marktpartijen in de buurt, maar octrooien helpen u ook om nieuwe partijen te ontdekken in binnen- en buitenland. 

  Welke trends zijn er in uw vakgebied?

  Door nieuwe octrooiaanvragen goed te monitoren, houdt u een goed overzicht van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U kunt bijvoorbeeld een alert instellen op nieuwe octrooiaanvragen in een bepaalde zoekrichting. Ook kunt u een trendanalyse doen. Het verloop van octrooiaanvragen over tijd geeft een indicatie of een bepaalde technologie vernieuwend is of juist veelvoorkomend. 

  Zelf octrooionderzoek doen of uitbesteden?

  Veel octrooi-databases zijn openbaar, dus u kunt uw eigen onderzoek doen. Hierdoor bespaart u geld en tijd. Enerzijds doordat u onderzoek niet direct hoeft uit te besteden, anderzijds omdat u hiermee voorkomt dat je middelen stopt in iets wat al is ontwikkeld. 

  U kunt onderzoek ook uitbesteden. Omdat uitbesteden kostbaar is, hangt deze keuze af van de besluiten die u moet nemen. Als dat een besluit is waar grote financiële risico’s aan zitten, dan is het logischer om aan uitbesteden te denken. Wanneer de risico’s kleiner zijn of u in een vroege fase van de ontwikkeling zit, gaat de voorkeur misschien richting eigen onderzoek. Voor personeel dat aan productontwikkeling doet is het altijd goed om deze vaardigheid te ontwikkelen.

  Het zoeken in octrooidatabases vraagt handigheid en een goede zoekstrategie. Leest u zich daarom eerst in op dit onderwerp voordat u aan de slag gaat. Octrooicentrum Nederland geeft uitgebreid voorlichting op het doorzoeken van octrooidatabases.

  Lees meer over zoeken naar octrooien en de zoekstrategie

  Octrooidatabases of octrooiregisters?

  Er zijn 2 soorten dataverzamelingen die het vakgebied van octrooien een rol spelen. Dat zijn de octrooidatabases en het octrooiregister. Ze dienen allebei een ander doel.

  Octrooidatabases 

  U zoekt in een octrooidatabase als u geïnteresseerd bent in bestaande octrooien die vergelijkbare uitvindingen en technische informatie beschrijven. U vindt hier informatie over:

  • de beschreven technologie; 
  • de ontwikkelingen in een bepaalde technologie; en
  • de aanvragers van deze octrooien. 

  Er zijn verschillende octrooidatabases: zowel commercieel als vrij toegankelijk. Commerciële databases zijn alleen via betaling toegankelijk. De meerwaarde van deze databases zit vaak in extra zoek- en visualisatiemogelijkheden. Daarnaast zijn de data vaak verrijkt met externe databronnen. De voorlichting van Octrooicentrum Nederland richt zich alleen op de vrij toegankelijke databases, met name Espacenet van het Europees Octrooibureau.

  Lees meer over hoe u zoekt naar octrooien

  Het octrooiregister

  In een octrooiregister houdt het nationale octrooibureau alle nationale octrooiaanvragen bij. Hier is dus te zien of een octrooi rechtsgeldig is of verlopen, maar ook wie de huidige eigenaar is en welke correspondentie er is geweest met betrekking tot een specifieke octrooiaanvraag. Omdat een octrooi een nationaal recht is, heeft elk land zijn eigen register. Het Europees Octrooibureau heeft een eigen register met alle Europese octrooiaanvragen. U doorzoekt een octrooiregister dus als u wilt weten: 

  • of een octrooi (nog) rechtsgeldig is; 
  • wie de eigenaar is; of 
  • als u de correspondentie tussen de aanvrager en het octrooibureau wilt bekijken.

  Lees meer over octrooiregisters

  Video's 'Haal meer uit octrooi-informatie' en 'octrooiregister'

  Bekijk de video over PeelPioneers en Circular Plastics Factory.

  Bekijk de video over Volcare en de uitlegvideo 'Wat kan ik met het octrooiregister?'

  Veelgestelde vragen

  Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

  Vragen over octrooien?

  Bel 088 042 40 02

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?