OLEV: Vestiging in het buitenland

Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2024
Gepubliceerd op:
17 juni 2024

Een vestiging in het buitenland kan u veel inzicht geven in de lokale markt. Maar let wel op de mogelijke veiligheidsrisico's voor uw bedrijf en voor Nederland. Bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse bedrijven werken soms lokale werknemers die toegang hebben tot heel veel bedrijfsinformatie. Op die toegang is niet altijd genoeg controle. Als delen van het productieproces verspreid zijn over landsgrenzen, leiden onvoldoende beveiligingsmaatregelen bij toeleveranciers mogelijk tot nieuwe risico's op (digitale) spionage.

Schade door spionage of diefstal bij vestiging in het buitenland

Nederland is een van de meest ontwikkelde landen in de wereld op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Dat maakt ons een doelwit voor landen die technologie en kennis willen stelen.

Lees meer hierover op onze pagina over Spionage.

Risicomanagement bij vestiging of samenwerking in het buitenland

Sommige landen hebben een verhoogd veiligheidsrisico. Dat betekent dat u extra moet opletten en mogelijk extra maatregelen moet nemen als u zich in dat land vestigt of er gaat samenwerken met een plaatselijke partner. Maar als u zich alleen op risicolanden richt, kunt u dreigingen uit andere landen over het hoofd zien. Het is verstandig om uw risicomanagementbeleid te richten op mogelijke dreigingen uit elk land.

Voor een beeld van het risicoprofiel van een land, is openbare dreigingsinformatie in te zien. Zo publiceerden de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) eind 2022 opnieuw een gezamenlijk 'Dreigingsbeeld statelijke actoren'. Ook in de jaarverslagen van de AIVD en de MIVD staat actuele dreigingsinformatie. Op de EU Sanctions Map ziet u tegen welke landen sancties zijn afgekondigd. Scoort een land slecht? Dan betekent dat niet automatisch dat u zich daar niet kunt vestigen of kunt samenwerken met een buitenlandse partner. Als u maar de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en weet wat de omstandigheden zijn waarbinnen u of uw beoogde partner werkt.

Wilt u meer weten over het land waarin u een vestiging wilt openen, kijk dan op onze landenpagina’s. Hier vindt u meer informatie over lokale markten, kansen, regels, zakelijke contacten en hulpmiddelen. Wilt u meer weten over hoe u kunt omgaan met de gevaren van (digitale) spionage? Kijk dan op onze themapagina's over personeelsbeleid, spionage en cyberdreiging.

Hulp nodig?

Vragen over economische veiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?