OLEV: Wat is economische veiligheid?

Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2024
Gepubliceerd op:
10 juni 2024

Nederland is een hoogontwikkeld en innovatief land met een open economie. Dat biedt kansen, maar maakt ons land ook vatbaar voor (economische) veiligheidsrisico's. Wat is economische veiligheid eigenlijk?

Economische veiligheid: wat is dat?

Met economische veiligheid bedoelen we de weerbaarheid van onze economie tegen de inzet en het misbruik van economische activiteiten voor geopolitieke doelen. Zulke activiteiten vormen een mogelijk risico voor onze nationale veiligheid. Veel economische veiligheidsrisico's hebben te maken met kennisintensieve producten of diensten die op Nederlandse bodem worden ontwikkeld. Hiervoor zijn bijvoorbeeld unieke R&D-activiteiten uitgevoerd of is kennisintensieve technologie ontwikkeld voor onmisbare toepassingen. Economische veiligheid gaat dan ook over risico's die uw economische belangen kunnen schaden, maar ook over de impactvolle consequenties voor de Nederlandse (economische) belangen of nationale veiligheid.

Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Mkb'ers, start-ups en scale-ups die internationaal ondernemen en werken in de wereld van kennisintensieve vakgebieden en sleuteltechnologieën, krijgen mogelijk te maken met economische veiligheidsrisico's. Als u als ondernemer internationaal onderneemt, samenwerkt of buitenlandse investeerders hebt, kunt u in ongewenste situaties terechtkomen.

Denk aan risico's als (digitale) spionage of ongewenste inmenging van buitenlandse overheden, of de export van producten met zowel een civiele als militaire toepassing. Ook buitenlandse investeringen, overnames en fusies brengen veiligheidsrisico's met zich mee. Bijvoorbeeld als een partij uw kennisintensieve producten op een andere, ongewenste manier wil gebruiken of ze zich wil toe-eigenen.

Kennisintensief: wat is dat?

Kennisintensief betekent dat uw kennis misschien strategisch interessant en 'gevoelig' is. Als het in verkeerde handen valt, heeft dat mogelijk gevolgen voor zowel de economische als nationale veiligheid van ons land. Kennisintensieve sectoren houden zich onder andere bezig met strategische producten of vitale processen en technologieën zoals nanotechnologie, fotonica, hightechsystemen en -materialen voor bijvoorbeeld defensiedoeleinden, cyberveiligheid of de maakindustrie.

Meer weten?

Vragen over economische veiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?