Ontheffing Wegen bij aanlanding

Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2024
Gepubliceerd op:
20 december 2023

Weegt u uw gevangen vis aan boord? Dan heeft u een ontheffing Wegen bij aanlanding nodig. We noemen dit ook wel de weegontheffing. Hiermee hoeft u niet alle gevangen vis bij aanlanding te ontijzen en opnieuw te wegen. Met een steekproef weegt de visafslag een deel van de vis nog eens bij aanlanding. 

Waarvoor is de ontheffing?

Normaal gesproken weegt de visafslag alle vis bij aanlanding. Maar soms kan het handig zijn om aan boord te wegen. Bijvoorbeeld als u veel vis vangt en u lang op zee bent. Het voordeel van aan boord wegen, is dat u niet uw volledige vangst hoeft te ontijzen en wegen. Om uw vangst aan boord te wegen, heeft u een ontheffing nodig.

Voorwaarden

U houdt zich aan de voorwaarden van de weegontheffing, zoals:

  • U doet een steekproefweging bij aanlanding. 
  • De weeginstallatie is gekeurd en gecertificeerd door een erkend bedrijf. Onder Keuring van uw weeginstallatie leest u welke bedrijven dit zijn.
  • U houdt de ontheffing aan boord van het vaartuig.
  • De ontheffing is 2 jaar geldig. Als u aan boord wilt blijven wegen, vraagt u dus een nieuwe weegontheffing aan.

In het Steekproefplan staan meer voorwaarden.

Voorschriften bij Steekproefplan en uitleg steekproefweging

U vindt meer informatie over het Steekproefplan voor wegen aan boord van verse visserijproducten op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In onderdeel 5 leest u extra voorschriften voor kapiteins en andere marktdeelnemers. Ook staat hier een uitleg in over de steekproefweging.

Keuring van uw weeginstallatie

Het is belangrijk dat uw weeginstallatie nauwkeurig is. Zo weten we zeker dat de weging aan boord klopt en er geen verschil is met een weging bij aanlanding. Daarom vragen we u om uw weeginstallatie te laten keuren.

De keuring van uw weeginstallatie moet heel precies verlopen. Dit betekent dat niet elk bedrijf deze keuring en certificering kan doen. Alleen bedrijven die hiervoor zijn goedgekeurd mogen dit doen. Dit worden aangewezen instanties genoemd. Op de website van de Europese Commissie vindt u alle aangewezen instanties binnen de Europese Unie.

Hoe vraagt u ontheffing aan?

U vraagt ontheffing aan door het aanvraagformulier op te sturen. Ook stuurt u deze bijlagen mee:

  • De conformiteitsverklaring.
  • Een overzichtsfoto van de indicator en weeginstallatie.
  • Een foto waarop het merk en type weeginstallatie te lezen is. 
  • Een foto met daarop duidelijk de opschriftenplaat met het CE-teken en de metrologische markering. Deze zien er zo uit:

Ontheffing vernieuwen

Loopt uw ontheffing af, en wilt u deze vernieuwen? Dan moet een erkende keurder uw weeginstallatie herkeuren. De keurder gaat uw weeginstallatie dan kalibreren. Zo weten we dat uw weegschaal nog steeds nauwkeurig genoeg is. Deze keuring is niet een nieuwe CE-keuring. Uw weeginstallatie is bij de verkoop CE-gecertificeerd door de producent.

U vindt een lijst met erkende keurders op de website van NMi. De keurder moet een erkenning voor het keuren van niet-automatische weeginstallaties hebben. Klik op de naam van de erkende keurder om te zien waarvoor deze een erkenning heeft.

Het proces is hetzelfde als een nieuwe aanvraag. U stuurt ook het kalibratierapport mee dat de keurder heeft gemaakt.

Veel ontheffingen verlopen in april 2024

Eerst kreeg u de weegontheffing voor onbepaalde tijd. In 2022 is het steekproefplan ingevoerd en is deze regel aangepast. We hebben de geldigheid van de bestaande weegontheffingen aangepast naar 2 jaar. Veel weegontheffingen zijn opnieuw gegeven in april 2022. Deze vervallen dus in april 2024.

Loopt uw ontheffing af? Vraag dan op tijd een nieuwe aan. Als uw ontheffing verloopt, kunt u niet gebruik maken van een steekproef na weging aan boord. U ontijst en weegt dan uw hele vangst bij aanlanding. Zorg ervoor dat u uw vangst altijd weegt. Als u dit niet doet, kan dat een ernstige inbreuk op het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) zijn. Dat kan ertoe leiden dat u inbreukpunten krijgt toegekend.

Houd er rekening mee dat:

  • de hercertificering bij de aangewezen instantie tijd kost. Het kan een tijd duren voordat u een afspraak heeft.
  • het 6 tot 8 weken kan duren voordat u een reactie op uw aanvraag van ons krijgt. Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, maar dit neemt tijd in beslag. Doe uw aanvraag dus op tijd.
Bent u tevreden over deze pagina?