Agrarisch: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
22 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
1 juni 2023

Wilt u weten wat  wij voor onze opdrachtgevers hebben gedaan? Wij voeren verschillende regelingen uit voor onder andere het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. U kunt denken aan subsidies voor agrarische ondernemers, vissers en natuurbeheerders. Met als doel: de verduurzaming in die sectoren stimuleren.

Convenant Schone en zuinige agrosectoren

12 jaar werkten de overheid en agrosectoren aan vermindering van het klimaateffect door landbouw. Dit deden ze volgens het Convenant Schone en zuinige agrosectoren, ook wel het Agroconvenant. De belangrijkste onderwerpen van het convenant waren broeikasgasvermindering, duurzame energie en energiebesparing.

Tussen 2008 en 2020 hebben de sectoren minder broeikasgassen uitgestoten. Bijvoorbeeld door bedrijfsmaatregelen, innovatieve technieken en productie van duurzame energie. In de eindrapportages leest u alle resultaten van de verschillende agrosectoren.

Schoolfruit en -groenten voor leerlingen

Erkende leveranciers kunnen subsidie aanvragen als ze schoolfruit en -groenten aan deelnemende scholen leveren. Het gaat om basisscholen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Sinds de eerste editie in het schooljaar 2008-2009 zijn er mooie resultaten geboekt.

Schoolfruitprogramma in cijfers

  • Inmiddels hebben ruim 5 miljoen kinderen mee gedaan op meer dan 7.000 scholen. Tijdens de eerste editie in 2008-2009 deden ongeveer 500 scholen mee.
  • In 2021 had 63% van de ondervraagde scholen vaste fruit- en groentedagen. In 2019 was dat nog 50%.
  • Leerlingen krijgen in het programma 20 weken gratis 3 stuks groenten of fruit per week.
  • Leerlingen aten ruim 300 miljoen porties groenten en fruit.

Waarom is dit programma belangrijk?

  • Jonge kinderen maken kennis met verschillende soorten groenten en fruit. Op het online lesportaal Chef! vinden leerkrachten lesmateriaal over fruit en groenten
  • Het programma stimuleert gezond eten op jonge leeftijd.
  • Kinderen van ouders met minder geld krijgen ook de kans om verschillende soorten groenten en fruit te proberen.
  • Het programma stimuleert de verkoop van groenten en fruit.

Welke regelingen helpen u bij verduurzamen?

Benieuwd welke regelingen u helpen bij het verduurzamen van uw bedrijf? Op Duurzame landbouw hebben we de subsidies, regelingen en projecten op een rij gezet voor akkerbouwers, melkveehouders, intensieve veehouders en glastuinders. U kiest zelf hoe u wilt verduurzamen, de regelingen helpen u hierbij.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

In 2050 moeten de landbouw en landgebruik klimaatneutraal zijn. Daar moet veel voor gebeuren: minder broeikasgassen uitstoten en een grotere opslag van CO2. Landbouwers, tuinders en terreinbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag. De infographic van het Klimaatakkoord laat zien wat de verschillende sectoren doen om dit doel te bereiken. Bekijk de infographic hier in een groter formaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?