Onze duurzame bedrijfsvoering

Gepubliceerd op:
29 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hechten we veel waarde aan duurzaamheid. Via verschillende duurzame subsidies en regelingen dragen wij bij aan een duurzamer ondernemend Nederland. Ook binnen RVO vinden we duurzaamheid belangrijk. We vertalen dit in een duurzame bedrijfsvoering. Daar werken we samen aan met de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Duurzame initiatieven

We treffen verschillende maatregelen om de uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld: plaatsing van zonnepanelen op de gebouwen, verlichting die aan gaat op beweging, warmte/koudeopslag in de locatie Den Haag en inkoop van groene stroom. 

Ook is er binnen de organisatie veel aandacht voor afvalscheiding, het voorkomen van voedselverspilling, zo min mogelijk gebruik van papier en duurzaam inkopen. 

De coronacrisis heeft grote invloed op de manier van werken en reizen van de medewerkers. Het gaat dan zowel om woon-werkverkeer als om dienstreizen, waaronder het zakelijk vliegen. RVO is gestart met een afwegingskader voor buitenlandse dienstreizen, waarbij we kijken of (virtuele) alternatieven mogelijk zijn.

CO2-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder laat de jaarlijkse CO2-uitstoot zien. Het helpt organisaties te monitoren welke maatregelen ze kunnen nemen om de uitstoot verder te verminderen. RVO is als eerste organisatie binnen LNV en EZK gecertificeerd op niveau 4 van de CO₂-Prestatieladder. In 2030 willen we klimaatneutraal zijn.

Duurzaamheidsverslag

Wilt u meer weten? Lees ons Duurzaamheidsverslag.

Vragen?

Wij helpen u graag vooruit.

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?