Agrarisch: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
22 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

De agrarische sector, de visserijsector en het natuurbeleid zijn in ontwikkeling. Om die ontwikkeling te stimuleren, voeren wij onder meer regelingen uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Hiermee beschermen we onze natuur en dieren en stimuleren we duurzame landbouw. Ook geven wij als Europees betaalorgaan subsidies en tegemoetkomingen aan (agrarische) ondernemers.

Op deze pagina leest u wat wij voor onze opdrachtgever(s) hebben gedaan.

Interactieve instructievideo POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. In de instructievideo POP3 en LEADER staat een uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van de subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren. Bij de aanpak hiervan hebben boeren, tuinders en terreinbeheerders een rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Alles over het nieuwe GLB

De voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB toekomstbestendig boeren sterker belonen. Alle informatie over dit onderwerp staat op één overzichtelijke pagina.

Meer resultaten

Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?