Zienswijze doorgeven

Gepubliceerd op:
4 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2022

We nemen meestal niet direct een definitief besluit. U krijgt eerst een brief of u leest een bericht van ons op internet. Daarin staat dat u kunt reageren met uw zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw zienswijze nemen we mee bij het nemen van een definitieve beslissing.

Wilt u reageren op een Woo-verzoek om uw gegevens openbaar te maken? Of wilt u reageren op een voorgenomen besluit voor bijvoorbeeld de Meststoffenwet? Stuur dan uw zienswijze op. Daarmee geeft u uw mening aan ons door. Of die van een organisatie. U doet dit online met ons formulier of schriftelijk.

Voorwaarden

  • U heeft een brief gehad over bijvoorbeeld het openbaar maken van uw gegevens of een boete. Of een bericht gelezen op overheid.nl of rijksoverheid.nl.
  • U bent het er wel of niet mee eens en u wilt dat aan ons laten weten.
  • U reageert in elk geval voor de datum die in de brief of het bericht staat.
  • U heeft duidelijke redenen waarom u het niet eens bent. Gaat uw zienswijze over het openbaar maken van gegevens? Gebruik dan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet open overheid. Leg daarmee uw situatie uit: wat betekent het bekendmaken van de gegevens voor u of uw organisatie?
  • U stuurt alle gegevens naar ons waaruit uw standpunt blijkt en die uw zienswijze steunen.

Woo-verzoek landbouwtellingen, perceelgegevens en I&R-gegevens (WOB/2022/050)

Op dit moment werken wij aan een Woo-verzoek. De verzoeker vraagt om gegevens openbaar te maken van alle veehouderijen in de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Oirschot. Het gaat om de landbouwtellingen, perceelgegevens en het aantal geregistreerde dieren  van 2011 tot en met 15 juli 2022.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in de meeste gevallen verplicht om deze gegevens openbaar te maken, omdat het om milieu-informatie gaat. Hier is vaste rechtspraak over. Daarom wijzen wij een zienswijze hierover bijna altijd af. Heeft u een andere reden voor uw zienswijze? Stuur deze dan in van 15 september 2022 tot en met 28 september 2022. Lees hieronder hoe u dit doet.

Hoe doorgeven

Heeft u het verzoek om openbaarmaking van gegevens ontvangen? En wilt u hierop reageren? Regel uw zienswijze via de knop hieronder: klik op Zienswijze direct doorgeven. Zo reageert u op standaard Woo-verzoeken. 

Iemand machtigen

Wilt u iemand anders uw zienswijze door laten geven? U mag ook iemand machtigen. Hoe u dit doet, leest u op Inloggen en machtigen.

Na het doorgeven

Heeft u een zienswijze doorgegeven? Wij nemen uw zienswijze mee bij het nemen van een definitieve beslissing. Daarna krijgt u een brief met de definitieve beslissing.

Vragen over zienswijze doorgeven?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?