Elkáár vragen stellen tijdens evenement over opkomende markten

Gepubliceerd op:
26 juni 2024

'Waar liggen de kansen om samen impact te maken?' Hierover werd op 11 juni 2024 levendig gediscussieerd in cultuurpaleis Amare in Den Haag. Ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties stelden ook vragen aan elkáár. Tijdens dit evenement werden er meters gemaakt.

Het business event: ondernemen met impact in opkomende markten was bedoeld om ondernemers, kennisinstellingen en overheden een keer 'live' samen te laten sparren over de 'combitracks' én om hen te informeren over de kansen in deze markten.

Combitracks is een verzamelnaam voor meer dan 20 trajecten in 13 landen. Het zijn in feite meerjarenplannen-op-maat die bestaan uit verschillende projecten. Ze zijn bedoeld om een (sub)sector in een land te versterken én tegelijk oplossingen te bieden voor lokale uitdagingen met behulp van Nederlandse kennis en technologie. Daarbij is het scheppen van waardig werk een belangrijk onderdeel. 

Deze trajecten worden door overheid, ondernemers en andere (lokale) stakeholders samen vormgegeven. Hoe meer de plannen op maat zijn, des te groter is de kans op langetermijnsucces in een bepaalde markt. Dat helpt een grote groep Nederlandse ondernemers – voornamelijk mkb'ers – om meer voet aan de grond te krijgen in opkomende markten.

Daarom is het belangrijk dat de combitracks brede steun hebben. En dus kon iedereen in Amare zijn of haar zegje doen over de beoogde plannen van de combitracks.

Samen impact maken

Marchel Gerrmann, directeur duurzame economische ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte in de introductie het belang van samenwerkingen met de private sector. En gaf aan dat het nu ook belangrijk is om de link te leggen met de EU global gateway.

Abel Neering, programmacoördinator van de combitracks-aanpak, nam het stokje over en vertelde een persoonlijke anekdote. Hij woonde een tijdje in Lagos (Nigeria) en een dieselgenerator voor zijn huis regelde grote delen van de dag de stroomvoorziening. Die zijn vervuilend, duur en ze maken lawaai. Nederlandse ondernemers zagen hier een kans voor off-grid zonne-energie. Er zijn echter ook uitdagingen in de sector. 

Een van de combitracks, Solar Nigeria, richt zich daarom op deze markt. Nederlandse kennis en technologie kan bijdragen aan de transitie van dieselgeneratoren naar zonnepanelen, en zo de Nigeriaanse energiesector helpen te verduurzamen. Dit levert op termijn grote kansen op voor Nederlandse ondernemers in de off-grid zonne-energiesector.

Lokale partners onontbeerlijk

Ondernemer Mike van den Hof, CEO van SusBDe, gaf een voorbeeld uit de praktijk. Zijn bedrijf doet aan afvalscheiding in India. Ze maken er biogas van of upcyclen het in nieuwe producten.

Hij gaf aan dat er veel komt kijken bij het investeren in een opkomende markt als India. Hóe je dat doet, is volgens hem de belangrijkste vraag. Hij benadrukte dat succes alleen mogelijk is door lokaal samen te werken en gebruik te maken van lokale kennis en netwerken.

Levendige sessies met veel vragen

Na de introductie verspreidden de bezoekers zich over een flink aantal deelsessies:

 • Ghana: cacao
 • Ivoorkust: cacao
 • Kenia: agrologistiek
 • Kenia: life science & health (LSH)
 • Nigeria: off-grid zonne-energie
 • Zuid-Afrika & Namibië: groene waterstof
 • Bangladesh: circulaire textiel
 • India: afvalmanagement
 • Vietnam: aquacultuur

De sessies werden geleid door de personen die al bij de combitrack betrokken zijn, vaak iemand van RVO en de ambassade in het land. Zij vertelden over de uitdagingen en de kansen binnen het land en de sector. Daarna was er ruimte voor ondernemers en andere vertegenwoordigers om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Tegelijk deden de medewerkers van RVO en de ambassade een beroep op de praktijkkennis van de ondernemers in de zaal met vragen als: 

 • Welke uitdagingen ervaren ondernemers zelf in deze opkomende markten?
 • Wat zouden ondernemers graag zien aan ondersteuning bij een kans in een land?
 • Welke middelen zouden voor hen het beste werken?

Gezondheidszorg Kenia biedt kansen voor digitalisering en vergroening

Een voorbeeld van zo'n sessie was die over de combitrack gezondheidszorg in Kenia. Micha van Lin, managing director van Task Force Health Care, trapte af met een heldere doelstelling: de Keniaanse gezondheidzorg verbeteren door de juiste mensen met elkaar te verbinden. Een specifieke aanpak per regio en samenwerking met lokale partners is daarbij onmisbaar, lichtte hij toe.

Geoffrey Korir, Senior Policy Officer bij de Nederlandse ambassade in Nairobi, ging daarna in op de economische stand van zaken in Kenia. Hij vertelde over de kansen en uitdagingen en hoe digitalisering een sleutelrol kan vervullen. Ook gaf hij aan dat er nieuwe wetgeving en verbeterde financieringsmogelijkheden op komst zijn. Die ontwikkelingen zijn positief voor het opstarten van (nog meer) projecten om de Keniaanse gezondheidszorg te versterken.

Een van de andere sprekers was Eva Legtenberg, beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gaf uitleg over de relatie tussen klimaat en gezondheid, en welke kansen dat biedt om de Keniaanse gezondheidszorg te 'vergroenen'. Daarbij verwees ze naar het Global Health Partnership Programma, een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse overheid en andere overheden op het gebied van life, science & health.

Veelzijdige netwerkborrel

De grote en diverse groep deelnemende ondernemers laat zien hoeveel interesse er is in allerlei sectoren in opkomende markten. In al hun verscheidenheid vonden zij elkaar aan het einde van middag op de netwerkborrel.

Programmacoördinator Abel Neering was dan ook heel tevreden. "Veel bedrijven willen een positieve impact maken. En voor de ondernemers die ik sprak is het duidelijk geworden wat 'ondernemen met impact in opkomende markten' voor hen kan betekenen. Een geslaagde middag dus!"

Combitracks: gecombineerde aanpak voor handel, investeringen en ontwikkeling

De Nederlandse overheid is in 14 landen een gecombineerde aanpak gestart om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen. Hiermee ontstaan nieuwe exportkansen voor Nederlandse ondernemers.

Meer weten? Bekijk vragen en antwoorden over ondernemen met impact in opkomende landen.

Gemist? Bekijk onze aankomende evenementen!

Deze zomer worden verschillende evenementen gehouden over ondernemen met impact in opkomende markten. 

Evenementen op de planning:

Houd onze agenda in de gaten via: 

Vragen over financiering

Heeft u het business event niet kunnen bijwonen en wilt u – net als sommige van de aanwezige ondernemers – weten welke financiering er mogelijk is? Kijk dan op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen.

Vragen over ondernemen met impact in opkomende markten?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?