Afgeladen Afrika Agri Forum bewijst interesse ondernemers

Gepubliceerd op:
14 juni 2024

Stoelen moesten worden bijgeschoven in het Fort bij Vechten bij Bunnik. Het 2e Afrika Agri Forum op donderdag 6 juni trok zoveel belangstelling dat de zaal tot aan de bar vol zat. Overheden en ondernemers bespraken met elkaar de kansen en uitdagingen van zakendoen in de landbouwsector in Afrika.

Business development coach Alwin Quispel liet zich niet afleiden door het gesleep met stoelen. Tijdens de plenaire sessie introduceerde hij 4 sprekers die in een paar minuten vertelden wat hun rol was bij de landbouw met Afrika:

  • Ralf van de Beek: MT-lid Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • Inge Tenniglo: LNV-raad bij de Nederlandse ambassade in Ghana.
  • Khalid Duri: CEO van het bedrijf African Bamboo.
  • Melle Leenstra: strategisch beleidsadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zij vertelden kort over hoe LNV-raden, ministeries en ondernemers het zakendoen in Afrika op landbouwgebied stimuleren. En ze legden uit welke rol innovatie, inclusie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) daarbij spelen. Daarbij verwezen ze regelmatig naar de Afrikastrategie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en naar hun gezamenlijke aanpak om impactvol te ondernemen in opkomende markten (via 'combitracks').

Khalid Duri van African Bamboo beschrijft zijn ervaringen als ondernemer. Business Development Coach van Afrika, Alwin Quispel, kijkt op de achtergrond toe.

Hoe je van bamboe een exportproduct maakt

In de volle zaal luisterde iedereen aandachtig naar het verhaal van ondernemer Khalid Duri van African Bamboo. Alwin Quispel introduceerde hem door te vertellen dat hij fanatiek hardloper was, maar op een dag achtervolgd werd door hyena's. Met de schrik vrijgekomen besloot hij zijn andere droom na te jagen en werd hij ondernemer.

Na ervaring in de houtindustrie, fintech en IT zette Duri de duurzame onderneming African Bamboo op. Het bedrijf maakt van ruwe bamboevezels onder andere deuren, vloeren en meubels. Kennis vanuit de Technische Universiteit Delft kwam ook van pas.

Volgens Khalid Duri was het vooral lastig om bij de export naar Europa te voldoen aan alle strenge producteisen van de EU. Sinds 2022 – 9 jaar na het begin – weet hij winst te maken met de onderneming. Het gaat trouwens niet alleen om productie: African Bamboo stimuleert bosbehoud in Ethiopië door het toepassen van agrobosbouw.

Waar internationale agro-ondernemers mee te maken krijgen

De bezoekers gingen na deze introductie uiteen naar 3 inhoudelijke sessies. Hierin bespraken overheidsvertegenwoordigers, ondernemers en afgevaardigden van ngo's en kennisinstituten kansen en pijnpunten.

De sessies gingen over circulaire businessmodellen, toekomstbestendige landbouw en waarde in exportketens. Ze werden gehouden in verschillende kamers in het fort en waren ook tot de laatste stoeltjes gevuld. In Chambree 18 leidde Tycho Vermeulen, LNV-raad van Egypte, de sessie over toekomstbestendige landbouw.

Tycho Vermeulen, LNV-raad vanuit de Nederlandse ambassade in Cairo, presenteert de sessie over technologie voor klimaatslimme landbouw in Chambree 18 van het Fort van Vechten.

Bij deze sessie vroeg LNV-raad Niek Bosmans (Zuid-Afrika) wie er al zakendeed in Zuid-Afrika. De halve zaal stak de hand omhoog. Hij gaf aan dat er veel duurzame kansen liggen in het land. Maar dat het wel belangrijk is om daarbij banen en gezonde leefomgevingen te creëren in de Zuid-Afrikaanse gemeenschappen. Zoals de wens is bij de combitrack 'Toekomstgerichte tuinbouw in Grootvlei'.

LNV-raad voor Marokko, Jaap Satter, vertelde dat Marokko een 'poort van het continent' wil zijn voor ondernemers die willen zakendoen in Afrika. Er loopt momenteel 1 impactcluster in het land. Ook wordt er in Marokko een combitrack opgezet over de relatie tussen water, energie en landbouw.

Michel de Bruin, manager business innovation van aardappelproducent Agrico, vertelde over de uitdagingen waarmee hij te maken krijgt bij de internationale aardappelketen; met name op het gebied van internationaal MVO. Lees meer over internationaal MVO op onze website.

Tot slot besprak Salah Ali, projectmanager bij Delphy, de ontwikkelingen van klimaatslimme landbouw. Met voorbeelden legde hij uit hoe je de productie van de suikerbieten kunt verduurzamen, en hoe druppelirrigatie bij uien werkt.

Combitracks: gecombineerde aanpak voor handel, investeringen en ontwikkeling

Tijdens de sessies kwamen de 'combitracks' regelmatig ter sprake. De Nederlandse overheid is in 14 landen een gecombineerde aanpak gestart om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen. Hiermee ontstaan nieuwe exportkansen voor Nederlandse agro-ondernemers.

Op een vraag of het mogelijk is om subsidies te krijgen voor trainingen, legde Abel Neering, projectleider Combitracks, uit dat er ook trainingen zijn opgenomen. Als voorbeeld noemde hij de combitrack Zonne-energie in Nigeria. Daar worden technici voor minigrids opgeleid.

5 voorbeelden van ondernemen met impact in opkomende markten:

Meer weten? Bekijk vragen en antwoorden over ondernemen met impact in opkomende landen.

Nog meer netwerken… bij het LNV Attaché Netwerk Evenement

Na de deelsessies werd er in de namiddagzon bij Fort bij Vechten nog druk genetwerkt. Niet alleen door de deelnemers aan het Afrika Agri Forum, maar ook door andere ondernemers die kwamen voor het LNV Attaché Netwerk Evenement. De ondernemers wisselden daar van gedachten met LNV-raden en LNV-attachés (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Maar ook met vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties, zoals Invest-NL en RVO.

Bekijk de terugblik op deze netwerkmiddag op de website van de LNV-raden.

Gemist? Er komen meer evenementen over Afrika!

Deze zomer worden verschillende evenementen gehouden over zakendoen in Afrika. Wees er snel bij en meld u nu aan!

Evenementen op de planning:

Houd onze agenda in de gaten via: 

Vragen over financiering

Heeft u het Afrika Agri Forum niet kunnen bijwonen en wilt u – net als sommige van de aanwezige ondernemers – weten welke financiering er mogelijk is? Kijk dan op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen.

Meer informatie over zakendoen in Afrika?

Bekijk onze informatie over zakendoen in Afrika. Met onder andere:

  • tips van experts over zakendoen en zakencultuur in Afrika;
  • tips van experts en ondernemers voor zakendoen in Noord-Afrika, Oost-Afrika en zuidelijk Afrika;
  • tips voor kansen in de fintechsector in Afrika;
  • informatie over de circulaire sector in Afrika;
  • links naar zakelijke informatie over meer dan 25 Afrikaanse landen.

Vragen over zakendoen in de agrosector in Afrika?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?