Open voor aanvragen

Impact Clusters (IC)

Gepubliceerd op:
5 juni 2023

Bent u een in Nederland gevestigde ondernemer? En wilt u samenwerken met andere bedrijven in veelbelovende markten in ontwikkelingslanden? Dan kunt u gebruikmaken van het subsidieprogramma Impact Clusters (IC). Deze subsidie is voor bedrijven die langetermijninvesteringen willen doen in ontwikkelingslanden, om de private sectoren op te bouwen. Ook kennisinstellingen, ngo's en brancheorganisaties kunnen – in samenwerking met bedrijven – subsidie aanvragen.

Information in English

Startdatum:
maandag 5 juni 2023
10:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 29 december 2023
14:00 (CET)
Totaal budget:
€ 4.000.000

Voor wie is deze subsidie?

De subsidie is voor ondernemers met een bedrijf in Nederland. Zij willen samen met andere bedrijven en minimaal 1 lokale partner, een project in een ontwikkelingsland starten. Ze willen ook investeren in de duurzame opbouw van bepaalde sectoren in een land. Dat doen ze omdat ze daar commerciële kansen zien voor zichzelf. De kans bijvoorbeeld om in de toekomst meer producten te verkopen in een land, of om zich in dat land te gaan vestigen.

Nederlandse bedrijven en lokale partner(s) werken samen in zogenoemde impactclusters. Ook kennisinstellingen, ngo's en brancheorganisaties mogen deelnemen aan een cluster.

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek hierover? Stuur uw verzoek naar ic@rvo.nl of bel 088 042 42 42. We hebben een voorkeur voor al gevormde impactclusters met een projectidee.

Budget en looptijd

Impact Clusters is een zesjarig subsidieprogramma en loopt tot eind 2028.

Er is € 4 miljoen beschikbaar in 2023. Mogelijk komt er later in het jaar nog extra budget beschikbaar. Impactclusters kunnen maximaal € 620.000 (in 'reguliere landen') en € 680.000 (in 'fragiele landen') subsidie aanvragen. Bekijk de landenlijst voor Impact Clusters op onze Engelstalige pagina.

Voorwaarden

 • Een impactcluster bestaat uit minimaal 5 partners, waaronder minimaal 4 ondernemingen. Elke partner van een impactcluster is een rechtspersoon.
 • Ngo's, kennisinstellingen en brancheorganisaties kunnen ook deel zijn van een impactcluster, in samenwerking met bedrijven.
 • De subsidie-aanvrager (penvoerder) heeft een vestiging en KVK-registratie in Nederland.
 • Het bedoelde project past binnen de private voorkeurssectoren van de Nederlandse overheid in het projectland. U vindt de lijst met voorkeurssectoren op de Engelstalige pagina.
 • Kijk voor alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de Staatscourant.

Landen en sectoren

Bekijk de landenlijst voor Impact Clusters op de Engelstalige pagina.

(I)MVO

Uw project volgt de richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen – (I)MVO. Wij laten (I)MVO meewegen bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij vragen u om:

 • te handelen volgens de OESO-richtlijnen;
 • aan te tonen hoe u uw activiteiten uitvoert volgens deze OESO-richtlijnen;
 • een goede risicoanalyse van sociale- en milieurisico's te maken; en
 • door te geven welke maatregelen u neemt om deze risico's te voorkomen en/of te verkleinen.

Uw aanvraag voorbereiden - Stappenplan

Bestaand cluster

Is er al een cluster? Neem dan eerst de volgende stappen voordat u een aanvraag indient:

 1. Controleer of uw projectidee past binnen de voorkeurssectoren van het beleid van de Nederlandse overheid voor het projectland. U vindt de lijst met voorkeurssectoren op de Engelstalige pagina.
 2. Vul een verplichte quickscan in via de aanvraagpagina (Engelstalig). Dat kan tot en met 17 november 2023. Tijdens de behandeling van uw quickscan nemen we mogelijk contact met u op. We overleggen dan met u over hoe u het project wilt gaan organiseren.
 3. Binnen 6 weken ontvangt u van ons een advies over uw ingevulde quickscan.
 4. Vraag na dit advies subsidie aan binnen de aanvraagperiode. Wij behandelen subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Stuur daarom uw aanvraag ruim op tijd in. En zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. U heeft op dit moment minimaal eHerkenning niveau eH3 nodig. Vraag eHerkenning op tijd aan; soms duurt het tot een paar dagen voor uw aanvraag is behandeld.

  Nog geen cluster

  Is er nog geen cluster? Neem dan eerst contact met ons op voor advies bij het vormen van een impactcluster. Volg daarna het stappenplan.

  Soms duurt het langer om een nieuw cluster te vormen. Lukt het u niet om op tijd een subsidieaanvraag in te dienen? Dan kunt u uw aanvraag mogelijk indienen in 2024. Overleg dit met onze adviseur.

  Aanvragen

  U heeft een verplichte quickscan ingevuld en van ons advies gekregen over uw ingevulde quickscan (zie stap 2 van het stappenplan onder Uw aanvraag voorbereiden).

  U kunt subsidie aanvragen vanaf 5 juni, 12:00 uur tot en met 29 december 2023, 15:00 uur (Nederlandse tijd):

  • De subsidie-aanvrager (penvoerder) dient de aanvraag in namens het impactcluster. De aanvrager logt in met eHerkenning. Voor de aanvraag heeft u minimaal niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan; soms duurt het tot een paar dagen voor uw aanvraag is behandeld.
  • Stuur uw aanvraag ruim op tijd in. Wij beoordelen complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.
  • Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, dan vragen wij u om een aanvulling. De aanvraagdatum verandert in dat geval naar de datum waarop wij uw aanvulling ontvangen.

  Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

  Houd de volgende informatie bij de hand als u een aanvraag indient:

  • uw KVK-nummer
  • uw NAW-gegevens
  • uw bankgegevens
  • projectnaam
  • begroting en gevraagd subsidiebedrag
  • begin- en einddatum van het project
  • ingevulde bijlagen (zie hieronder)

  Bijlagen

  Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee. U vult deze in het Engels in. U vindt de bijlagen op de aanvraagpagina (Engelstalig).

  Bijlage I Project proposal
  Bijlage II Theory of Change (ToC)
  Bijlage III Indicators
  Bijlage IV Project budget calculation tool
  Bijlage V Partner forms
  Bijlage VI Cooperation Agreement (signed by all partners)
  Bijlage VII Authorisation intermediary (if applicable).

  Kalender

  • maandag 5 juni 2023
   Open voor subsidieaanvragen, vanaf 12:00 uur (Nederlandse tijd)
  • vrijdag 17 november 2023
   Sluiting voor indienen quickscan
   Deadline
  • vrijdag 29 december 2023
   Sluiting voor subsidieaanvragen, om 15:00 uur (Nederlandse tijd)
   Deadline

  Na uw aanvraag

  U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

  Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. De hoogte van het voorschot hangt af van de fase waarin het project zit, en de verwachte hoeveelheid geld die nodig is. Het totale bedrag aan voorschotten is maximaal 90% van de aangevraagde subsidie.

  Voortgangsrapport indienen

  Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef wijzigingen in project, uitvoering en/of organisatie aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

  Eindrapport indienen

  Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

  Achtergrond

  De subsidieregeling Impact Clusters is bedoeld om private sectoren in ontwikkelingslanden te ontwikkelen. Dat doen we door gebruik te maken van samengevoegde kennis, kunde en technologie van (Nederlandse) bedrijven, kennisinstellingen, ngo's en brancheorganisaties. Zo zorgen we samen voor inclusieve en duurzame economische groei, en waardig werk voor iedereen (SDG 8).

  De samenwerking in clusters zorgt voor ontwikkeling en opbouw van de private sector in ontwikkelingslanden. Nederlandse bedrijven kunnen zich daardoor ook beter neerzetten in een nieuwe markt.

  Publicaties

  Subsidieprogramma Impactclusters 2023–2028 (Staatscourant, 5 juni 2023).

  Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek?

  paprikaplant op het land in Zimbabwe

  "Met dit project heb ik meer dan 200 boeren geholpen"

  Bekijk de film over impactcluster Greentech op YouTube

  Dephine Dzoma
  landbouwkundige voor Holland Greentech Zimbabwe
  portret landbouwkundige
  vrouw met koeien

  "Onze opbrengst is nu met bijna 200% gestegen"

  Bekijk de film over Impact Dairy Cluster op YouTube

  Roland Naturinda
  Manager melkveehouderij, Oeganda
  portret van de manager veehouderij
  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?