Een sterke en duurzame private sector

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2024
Gepubliceerd op:
10 november 2023

Een sterk midden- en kleinbedrijf (mkb) is essentieel voor duurzame economische groei. Het zorgt voor werkgelegenheid en gaat armoede en ongelijkheid tegen. Daarom werken we samen met landen aan de ontwikkeling van hun private sector. Wilt u hier ook aan bijdragen? En uw kennis of expertise inzetten, samen met lokale organisaties en bedrijven? Lees verder en ontdek hoe we u daarbij kunnen ondersteunen.

Group of laughing mine workers in labour attire

Wat is privatesectorontwikkeling?

Een sterk mkb draagt bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8: inclusieve, economische groei en eerlijk werk voor iedereen. Bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij economische en maatschappelijke transities. Denk aan transities op het gebied van voedselzekerheid, verduurzaming, energie en klimaat, en water. 
Nederland ondersteunt daarom wereldwijd de ontwikkeling van de private sector, ook wel Private Sector Development (PSD) genoemd. PSD richt zich op de ontwikkeling van het lokale mkb, het ondernemingsklimaat en eerlijke waardeketens. Dit doen we samen met Nederlandse én lokale bedrijven en organisaties.

Samen helpen we het lokale mkb duurzaam groeien

Bij PSD staat de duurzame groei van het mkb centraal. Met kennis, financiering en innovaties versterken we lokale initiatieven. Via PSD-programma's verbinden we partners, projecten en beleidsdoelen aan elkaar. In die projecten besteden we ook aandacht aan belangrijke thema’s als klimaat, vergroening, gender, jongeren en digitalisering. Zo profiteert het mkb in een land niet alleen in economisch opzicht; we helpen het ook duurzamer en inclusiever te worden. 

Wat doet RVO?

RVO steunt projecten en samenwerkingen die bijdragen aan:

  • een stabieler ondernemingsklimaat en een sterker ondernemerschap;
  • verduurzaming van waardeketens;
  • meer (jeugd)werkgelegenheid;
  • innovatie van bedrijfsprocessen (digitalisering);
  • duurzame handel en investeringen door Nederlandse bedrijven op buitenlandse markten; en
  • mogelijkheden voor bedrijven om naar onder andere Europa te exporteren.

RVO werkt aan privatesectorontwikkeling door in een land of sector de verschillende PSD-programma's zoveel mogelijk in samenhang in te zetten. We houden daarbij rekening met het lokale systeem. Onze integrale aanpak combineert thema's, werkwijzen, activiteiten en fondsen. Zo creëren we op een flexibele en efficiënte manier een duurzame impact op de lange termijn.  

Onze PSD-programma's

De volgende programma's vormen de basis van onze aanpak: 

Een ander programma is de PSD Toolkit, die ambassades helpt met hun PSD-programmering. 

Binnen alle RVO-programma's zijn de lokale behoefte en expertise belangrijke uitgangspunten, net als Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Landen en thema's

Via de interactieve pdf hieronder krijgt u per PSD-land meer informatie over de belangrijkste thema's waar RVO met Nederlandse ambassades aan werkt. Samen met u kunnen we meer impact maken op deze thema's. Ook de ambassade in het land waar u actief bent of wilt zijn, denkt hierover graag mee.

World map with PSD countries

Voor meer achtergrond over onze projecten, bezoek de projectendatabank.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Bent u ondernemer of is uw organisatie een ngo of kennisinstelling? En wilt u ook bijdragen aan privatesectorontwikkeling in een van de landen waar we actief zijn?

Sectorstudies en geleerde lessen

Welke sectorstudies en geleerde lessen zijn er rond privatesectorontwikkeling? 

Ervaringen uit het veld

Bekijk onze video over een project in India waardoor kleinschalige boeren een vast inkomen hebben. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?