Stappenplan landschapselementen registreren

Gepubliceerd op:
23 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2023

Vanaf 1 februari 2023 kunt u in Mijn percelen landschapselementen registreren. Er staan nieuwe functies in Mijn percelen om u daarbij te helpen. U kunt de landschapselementen per perceel selecteren en toevoegen. Ook kunt u bijvoorbeeld een lang perceel in de lengte splitsen. En een landschapselement splitsen op de kadastrale grens.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 14 juni 2023: De belafsprakenplanner voor hulp bij landschapselementen intekenen is gesloten. 
  • 21 maart 2023: U kunt bij de functie Overnemen perceel vanaf nu kiezen voor meerdere percelen. Dit is misschien handig als u een sloot overneemt uit de kaartlaag Subset BGT. Hoe dat werkt, ziet u bij Stap 3 > Missende landschapselementen
  • 17 maart 2023: Toegevoegd aan Niet-subsidiabele landschapselementen: Bermen langs doorgaande wegen (Stap 3). Bij Voordat u begint: Wanneer registreren? 
  • 9 maart 2023: Informatie over windhagen toegevoegd aan Stap 3.
  • 28 februari 2023: Informatie over afgeknipte landschapselementen toegevoegd aan Stap 3.

Het webinar over intekenen van landschapselementen op 26 januari 2023 gemist? Kijk het webinar landschapselementen terug.

Hieronder leest u wat u moet doen voordat u begint en hoe u de landschapselementen registreert. Op Landschapselementen 2023 ziet u de voorwaarden die gelden om landschapselementen mee te laten tellen voor subsidies. U hoeft alleen landschapselementen te registreren die subsidiabel zijn.

Voordat u begint

Stap 1: Ga naar Toevoegen > Overnemen landschapselementen

Log in op Mijn percelen en ga naar het tabblad Wijzigen. Links ziet u het overzicht van uw percelen. Klik boven de kaart op de knop Toevoegen. Klik dan op Overnemen landschapselementen. Daarna selecteert u bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. In Stap 2 leest u hoe u dat doet.

Ook kunt u dit andersom doen: selecteer eerst een perceel waarbij u de landschapselementen wilt toevoegen. Klik daarna op Overnemen landschapselementen.

Stap 2: Percelen selecteren

Selecteer in uw lijst met percelen bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. Om overzicht te houden, raden wij u aan om steeds één perceel te selecteren. Wilt u toch meer percelen kiezen, selecteer dan maximaal 5 percelen tegelijk. En doe dat alleen als deze naast elkaar liggen. In de volgende stap gaat u namelijk de landschapselementen selecteren die u wilt registreren. Dat kunnen er meerdere per perceel zijn.

Door niet te veel percelen tegelijk te selecteren, voorkomt u dat u een lange lijst met landschapselementen in beeld krijgt. Vink in de lijst het perceel of de percelen aan waarvan u de landschapselementen wilt overnemen. U kunt ook op de kaart klikken om de percelen te selecteren.

Klik daarna op Volgende.

Landschapselementen stap 2 percelen selecteren

Stap 3: Landschapselementen selecteren en registreren

In de lijst ziet u nu een overzicht van alle landschapselementen die bij deze percelen horen. Op de kaart ziet u deze in het geel. 

Ziet u geen gele of groene grenzen? Zet dan in de kaartlagen de kaartlaag Topografische grenzen aan.

Landschapselementen topografische kaartlagen

Wij hebben de landschapselementen zo goed mogelijk in Mijn percelen gezet. Toch klopt de kaartlaag nog niet altijd en is hij niet overal compleet. Let bij het toevoegen van landschapselementen daarom goed op deze punten.

In de lijst staat achter veel landschapselementen (afgeknipt). Landschapselementen die verder doorlopen dan de geselecteerde percelen, worden automatisch afgeknipt. Dat gebeurt op de kadastrale grens, of op 20 meter vanaf die percelen. Controleer deze elementen nog wel en pas ze aan als dat nodig is.

Als u in de lijst met uw muis op een landschapselement gaat staan, licht dit roze op in de kaart.

Standaard ziet u de afgeknipte versie in de lijst:

Wilt u de niet-afgeknipte versie bekijken? Klik dan naast (afgeknipt) op het pijltje. U ziet dan uw landschapselement met daarachter (niet afgeknipt). Ook ziet u waarschijnlijk meerdere delen waar het landschapselement uit bestaat. 

U kunt ervoor kiezen om het niet afgeknipte element te selecteren.

Ook kunt u een deel of meerdere delen van het element registreren. In dit voorbeeld gaat het dan om alleen de waterloop of alleen de oever. In de meeste situaties is het waarschijnlijk logisch om deze niet apart te registreren. En het landschapselement als één deel te registreren. 

Volgende

Heeft u de landschapselementen geselecteerd die u wilt registreren, klik dan op Volgende. Voor elk landschapselement dat u als apart perceel registreert, vult u de perceelsgegevens in.

Stap 4: Gegevens invullen en landschapselement bewerken

De gegevens van uw landschapselement registreert u zoals u bent gewend in Mijn percelen. Vul ze in. Rechtsboven ziet u hoeveel landschapselementen u gaat registreren en bij welke u nu bent.

Bent u klaar met het perceel bewerken en de gegevens aanpassen? Klik dan op Opslaan en volgend perceel.

Landschapselementen stap 4 opslaan volgend perceel

U gaat automatisch naar het volgende landschapselement. Registreert u maar 1 landschapselement of bent u bij het laatste landschapselement, dan klikt u op Opslaan. U komt dan terug in het overzicht van uw percelen.

Nieuwe bewerkfuncties

In Mijn percelen staan 2 nieuwe bewerkfuncties: Splitsen op middenlijn en Knippen op kadastrale grens. Hoe u deze functies gebruikt, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen

Overlap?

U kunt overlap creëren met uw eigen perceel. Dat komt doordat de intekening van het landschapselement overlapt met de intekening van uw eigen perceel. Knip het deel van het perceel waar het af moet. Dit werkt zoals u in Mijn percelen gewend bent. Uitleg hierover vindt u op Stappenplan Percelen registreren en wijzigen.

Stap 5: Na het overnemen

Als u van het laatste landschapselement de gegevens heeft ingevuld, komt u weer in uw overzicht met percelen. Wilt u van meer percelen de landschapselementen toevoegen? Volg dan weer de stappen hierboven.

Ook kunt u uw landschapselementen bewerken of zelf landschapselementen toevoegen. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?