Stappenplan landschapselementen registreren

Gepubliceerd op:
23 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2023

Vanaf 1 februari 2023 8:00 uur kunt u in Mijn percelen landschapselementen registreren. Er staan nieuwe functies in Mijn percelen om u daarbij te helpen. U kunt de landschapselementen per perceel selecteren en toevoegen. Ook kunt u bijvoorbeeld een lang perceel in de lengte splitsen. En een landschapselement splitsen op de kadastrale grens.

Het webinar over intekenen van landschapselementen op 26 januari 2023 gemist? Kijk het webinar landschapselementen terug.

Hieronder leest u wat u moet doen voordat u begint en hoe u de landschapselementen registreert.

Voordat u begint

Stap 1: Ga naar Toevoegen > Overnemen landschapselementen

Log in op Mijn percelen en ga naar het tabblad Wijzigen. Klik boven de kaart op de knop Toevoegen. Klik dan op Overnemen landschapselementen. Daarna selecteert u bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. In Stap 2 leest u hoe u dat doet.

Ook kunt u dit andersom doen: selecteer eerst een perceel waarbij u de landschapselementen wilt toevoegen. Klik daarna op Overnemen landschapselementen.

Landschapselementen stap 1: overnemen

Stap 2: Percelen selecteren

Selecteer in uw lijst met percelen bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. Om overzicht te houden, raden wij u aan om steeds één perceel te selecteren. Wilt u toch meer percelen kiezen, selecteer dan maximaal 5 percelen tegelijk. En doe dat alleen als deze naast elkaar liggen. In de volgende stap gaat u namelijk de landschapselementen selecteren die u wilt registreren. Dat kunnen er meerdere per perceel zijn.

Door niet te veel percelen tegelijk te selecteren, voorkomt u dat u een lange lijst met landschapselementen in beeld krijgt. Vink in de lijst het perceel of de percelen aan waarvan u de landschapselementen wilt overnemen. U kunt ook op de kaart klikken om de percelen te selecteren.

Klik daarna op Volgende.

Landschapselementen stap 2 percelen selecteren

Stap 3: Landschapselementen selecteren en registreren

In de lijst ziet u nu een overzicht van alle landschapselementen die bij deze percelen horen. Op de kaart ziet u deze in het geel. 

Ziet u geen gele of groene grenzen? Zet dan in de kaartlagen de kaartlaag Topografische grenzen aan.

Landschapselementen topografische kaartlagen

Als u in de lijst met uw muis op een landschapselement gaat staan, licht dit roze op in de kaart.

Landschapselementen stap 3: selecteren roze oplichten

Als u achter de landschapselementen een pijltje ziet, bestaat het element uit meerdere delen. Klik op het pijltje om deze delen te zien.

Landschapselementen stap 3: selecteren roze oplichten

Een sloot bestaat bijvoorbeeld vaak uit een waterloop en een oever. In de meeste situaties is het waarschijnlijk logisch om de sloot als één geheel te registreren.

Volgende

Heeft u de landschapselementen geselecteerd die u wilt registreren, klik dan op Volgende. Voor elk landschapselement dat u als apart perceel registreert, vult u de perceelsgegevens in.

Stap 4: Gegevens invullen en landschapselement bewerken

De gegevens van uw landschapselement registreert u zoals u bent gewend in Mijn percelen. Vul ze in. Rechtsboven ziet u hoeveel landschapselementen u gaat registreren en bij welke u nu bent.

Bent u klaar met het perceel bewerken en de gegevens aanpassen? Klik dan op Opslaan en volgend perceel.

Landschapselementen stap 4 opslaan volgend perceel

U gaat automatisch naar het volgende landschapselement. Registreert u maar 1 landschapselement of bent u bij het laatste landschapselement, dan klikt u op Opslaan. U komt dan terug in het overzicht van uw percelen.

Nieuwe bewerkfuncties

In Mijn percelen staan 2 nieuwe bewerkfuncties: Splitsen op middenlijn en Knippen op kadastrale grens. Hoe u deze functies gebruikt, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen

Overlap?

U kunt overlap creëren met uw eigen perceel. Dat komt doordat de intekening van het landschapselement overlapt met de intekening van uw eigen perceel. Knip het deel van het perceel waar het af moet. Dit werkt zoals u in Mijn percelen gewend bent. Uitleg hierover vindt u op Stappenplan Percelen registreren en wijzigen.

Stap 5: Na het overnemen

Als u van het laatste landschapselement de gegevens heeft ingevuld, komt u weer in uw overzicht met percelen. Wilt u van meer percelen de landschapselementen toevoegen? Volg dan weer de stappen hierboven.

Ook kunt u uw landschapselementen bewerken of zelf landschapselementen toevoegen. 

Heeft u na het lezen van het stappenplan nog vragen over het registreren van landschapselementen? Wij helpen u graag. Maak een belafspraak.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?