Ontheffingsaanvraag voor 4 bruggen A27 Houten-Hooipolder

Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023
Gepubliceerd op:
19 april 2022

Rijkswaterstaat heeft een ontheffing aangevraagd voor onderhoud aan 4 bruggen van de A27. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de ontheffing.

Informatie over het onderhoud

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat bestaan voor het grootste gedeelte uit de aanleg van twee nieuwe bruggen. De bestaande brug wordt vervangen. De hoofdlijn van dit plan is al eerder goedgekeurd door de minister. Door de ontdekking van een beverterritorium was een nieuwe ontheffing nodig. De bevers leven tussen de Carpoolplaats Avelingen West en industriegebied Avelingen West. Dit project heeft effect op hun leefomgeving. De bevers zullen op een andere plek een nieuw territorium moeten vinden. Daarom is de ontheffing met de Wet natuurbescherming beoordeeld.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.
 

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?