Alle Regelhulpen

Gepubliceerd op:
19 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2022

Van klimaat tot Brexit en van afval tot digitale veiligheid: Regelhulpen zijn er over allerlei thema’s en voor verschillende opdrachtgevers. Hieronder leest u welke Regelhulpen er nu zijn.

Overzicht van alle regelhulpen

Betrouwbaarheidsniveaus

Regelhulp waarmee publieke dienstverleners het betrouwbaarheidsniveau van hun dienstverlening vaststellen. 

illustratie bij regelhulp wbni

Wbni-zelftest

Digitale dienstverleners kunnen nagaan of zij vallen onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)

China business tool

Deze tool helpt ondernemers beter voor te bereiden op zakendoen in en met China.

Regelhulp MKB Klimaatwerk

Mkb-ondernemers ontdekken met deze Regelhulp welke kansen en verplichtingen het Klimaatakkoord hen biedt.

Security Check Procesautomatisering

Het Digital Trust Center helpt ondernemers om de risico’s van hun procesautomatisering in kaart te brengen.

Regelhulp diergezondheid

Met welke (Europese) regels over diergezondheid moeten houders van dieren rekening houden?

Brexit Impact Scan

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor ondernemers en voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk)?

Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

Deze Regelhulp helpt mkb-bedrijven een inschatting te maken hoe groot de kans op een cyberincident is.

Kringlooplandbouwscan

Voor welke keuzes staan agrarische ondernemers op naar kringlooplandbouw?

RVO Exportwijzer

Ondernemers met internationale ambities vinden hun weg in de informatie, financiering en andere ondersteuning van RVO.

AVG-Regelhulp

Ondernemers toetsen of zij (nog steeds) aan verplichtingen van de AVG voldoen en welke acties misschien nodig zijn.

Regelhulp WBSO

Welk fiscaal en financieel voordeel kan de WBSO een ondernemer opleveren?

Afval Borgtool

Tool waarmee ondernemer die afval wil uit-, in- of doorvoeren de borg berekent volgens Europese regels.

Afval Digital Notification Advisor (DNA)

Regelhulp voor afvaltransporteurs om een EVOA-document aan te maken en af te drukken.

Afvaltransport procedure

Welke voorschriften voor afvaltransport gelden waar? Deze Regelhulp helpt transporteurs dat uit te zoeken.

Basisscan Cyberweerbaarheid

Deze Regelhulp helpt ondernemers na te gaan hoe hun bedrijf scoort op de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen.

CE-markering

Regelhulp waarmee een ondernemer snel checkt of zijn product valt onder EU-maatregelen die CE-markering vereisen.

Regelhulp Financieel CV

Op financiële regelingen kan een werkgever een beroep doen als hij een werkzoekende aanneemt?

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Rekenhulp voor het berekenen van de kosten van een octrooi, merk of model (intellectueel eigendom, IE). Also available in English.

Regelhulp Mest

Met de Regelhulp Mest kan de melkveehouder controleren of hij voldoet aan het stelsel van gebruiksnormen.

EPRM Due Diligence Check

Regelhulp helpt ondernemers die mineralen importen internationale 'regels voor zorgvuldigheid' (due diligence) toe te passen.

Quotumcalculator

Regelhulp voor overheidsorganisaties om te berekenen hoeveel banen uit de 'doelgroep banenafspraak' zij moeten realiseren.

Regelhulp VastgoedTransformatie

Deze Regelhulp geeft corporaties, bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en particulieren inzicht in de haalbaarheid van transformatie van een (leegstaand) gebouw.

Wegwijzer RI&E

Wegwijzer adviseert werkgevers over het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook voor werknemers en brancheorganisaties.

Wetchecker energiebesparing

Regelhulp voor ondernemers om te checken aan welke 'energiebesparingsverplichtingen' zij moeten voldoen.

Zelfinspectie.nl

Werkgevers checken of ze voldoen aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken.

Bent u tevreden over deze pagina?