Alle Regelhulpen

Gepubliceerd op:
19 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2023

Van klimaat tot export en van afval tot digitale veiligheid: Regelhulpen zijn er over allerlei thema’s en voor verschillende opdrachtgevers. Hieronder leest u welke Regelhulpen er nu zijn.

Overzicht van alle regelhulpen

afbeelding bomos

BOMOS assessmenttool

Regelhulp die organisaties inzicht biedt op welk niveau het beheer van een bepaalde standaard of stelsel is georganiseerd.

Betrouwbaarheidsniveaus

Regelhulp waarmee publieke dienstverleners het betrouwbaarheidsniveau van hun dienstverlening vaststellen. 

illustratie bij regelhulp wbni

Wbni-zelftest

Digitale dienstverleners kunnen nagaan of zij vallen onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)

China business tool

Deze tool helpt ondernemers beter voor te bereiden op zakendoen in en met China.

Regelhulp MKB Klimaatwerk

Mkb-ondernemers ontdekken met deze Regelhulp welke kansen en verplichtingen het Klimaatakkoord hen biedt.

Security Check Procesautomatisering

Het Digital Trust Center helpt ondernemers om de risico’s van hun procesautomatisering in kaart te brengen.

Regelhulp diergezondheid

Met welke (Europese) regels over diergezondheid moeten houders van dieren rekening houden?

Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

Deze Regelhulp helpt mkb-bedrijven een inschatting te maken hoe groot de kans op een cyberincident is.

Kringlooplandbouwscan

Voor welke keuzes staan agrarische ondernemers op naar kringlooplandbouw?

RVO Exportwijzer

Ondernemers met internationale ambities vinden hun weg in de informatie, financiering en andere ondersteuning van RVO.

AVG-Regelhulp

Ondernemers toetsen of zij (nog steeds) aan verplichtingen van de AVG voldoen en welke acties misschien nodig zijn.

Regelhulp WBSO

Welk fiscaal en financieel voordeel kan de WBSO een ondernemer opleveren?

Indicatietool Brexit Adjustment Reserve

Ondernemers die zijn geraakt door het vertrek van het VK uit de EU hebben mogelijk recht op compensatie via de Europese regeling Brexit Adjustment Reserve.

Afval Borgtool

Tool waarmee ondernemer die afval wil uit-, in- of doorvoeren de borg berekent volgens Europese regels.

Afval Digital Notification Advisor (DNA)

Regelhulp voor afvaltransporteurs om een EVOA-document aan te maken en af te drukken.

Afvaltransport procedure

Welke voorschriften voor afvaltransport gelden waar? Deze Regelhulp helpt transporteurs dat uit te zoeken.

Basisscan Cyberweerbaarheid

Deze Regelhulp helpt ondernemers na te gaan hoe hun bedrijf scoort op de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen.

CE-markering

Regelhulp waarmee een ondernemer snel checkt of zijn product valt onder EU-maatregelen die CE-markering vereisen.

Regelhulp Financieel CV

Op financiële regelingen kan een werkgever een beroep doen als hij een werkzoekende aanneemt?

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Rekenhulp voor het berekenen van de kosten van een octrooi, merk of model (intellectueel eigendom, IE). Also available in English.

Regelhulp Mest

Met de Regelhulp Mest kan de melkveehouder controleren of hij voldoet aan het stelsel van gebruiksnormen.

EPRM Due Diligence Check

Regelhulp helpt ondernemers die mineralen importen internationale 'regels voor zorgvuldigheid' (due diligence) toe te passen.

Quotumcalculator

Regelhulp voor overheidsorganisaties om te berekenen hoeveel banen uit de 'doelgroep banenafspraak' zij moeten realiseren.

Regelhulp VastgoedTransformatie

Deze Regelhulp geeft corporaties, bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en particulieren inzicht in de haalbaarheid van transformatie van een (leegstaand) gebouw.

Wetchecker energiebesparing

Regelhulp voor ondernemers om te checken aan welke 'energiebesparingsverplichtingen' zij moeten voldoen.

Bent u tevreden over deze pagina?