Registratie als nieuwe beroepsvisser

Gepubliceerd op:
1 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2022

Wilt u gaan vissen met beroepsvistuigen en u bent nog geen beroepsvisser? Dan moet u zich laten registeren als beroepsvisser. Hier zijn voorwaarden voor. Met een assurance-rapport en een bedrijfsplan laat u zien dat u hieraan voldoet.

Uw registratie is 2 jaar geldig, daarna doet u een melding voor 4 jaar.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft minstens 250 hectare viswater. U bewijst dit door ons een assurance-rapport te sturen.
  • U stuurt ons een bedrijfsplan. Hierin laat u zien dat u binnen 2 jaar minstens € 8.500 bruto per jaar gaat verdienen door visserij.
  • U heeft de afgelopen 2 jaar niet voor uw beroep gevist.

Minstens 250 hectare viswater

U moet minstens 250 hectare viswater hebben. Daarbij telt het volgende mee:

  • viswater op de binnenwateren
  • viswater op het IJsselmeer
  • viswater op de kustwateren
  • heerlijke visrechten

Aanmelden als beroepsvisser

Om u aan te melden als beroepsvisser, stuurt u een e-mail naar vr@rvo.nl. Hieronder leest u welke bijlagen u meestuurt. Keuren wij uw melding goed? Dan registreren wij u als beroepsvisser. Vanaf dan mag u 2 jaar vissen met beroepsvistuigen.

Bijlagen bij uw aanmelding

U stuurt deze documenten mee om u te registreren als beroepsvisser:

  • een assurance-rapport
  • een bedrijfsplan

Assurance-rapport

U bewijst dat u 250 hectare viswater heeft door een assurance-rapport naar ons te sturen. Dit rapport is gemaakt door een accountant. Deze accountant is geregistreerd bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij of zij moet een accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA) zijn. Is dat niet het geval? Dan accepteren wij de verklaring niet.

Op de website van de NBA ziet u of een accountant aan deze eisen voldoet. Er staat dan AA of RA achter de naam. U kunt ook contact opnemen met een accountantskantoor. Dan vindt het kantoor iemand die hieraan voldoet.

Het moet duidelijk zijn dat het om een assurance-rapport gaat. Dit woord moet er dus in staan. We accepteren geen ander rapport. Ook staat erin dat u minstens 250 hectare viswater heeft.

Visserijdocumenten

Met uw visserijdocumenten laat u aan uw accountant zien dat u genoeg viswater heeft. Bijvoorbeeld uw huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen, vergunningen en heerlijke visrechten. Heeft u documenten voor viswater op de binnenwateren? Dan moet de Kamer voor de Binnenvisserij deze goedkeuren. Zonder deze goedkeuring zijn de documenten niet geldig. De Kamer voor de Binnenvisserij hoeft documenten voor viswater op het IJsselmeer en het Grevelingenmeer niet goed te keuren.

Heerlijke visrechten zijn vaak moeilijk te bewijzen. U laat deze zien met documenten. Uw bewijs moet in ieder geval overtuigend genoeg zijn.

Bedrijfsplan

In uw bedrijfsplan legt u uit hoe u de volgende 2 jaar € 8.500 bruto-inkomen per jaar uit de visserij haalt. U geeft bijvoorbeeld een schatting van de vangsten die u op uw viswater gaat doen. En hoeveel u denkt hieraan te gaan verdienen. We hebben geen format voor het bedrijfsplan.

Verleng uw registratie na 2 jaar

Binnen 2 jaar meldt u zich opnieuw aan. Dan gelden de voorwaarden voor geregistreerde beroepsvissers. U kunt dit ook eerder doen. Uw registratie als beroepsvisser voor 4 jaar gaat dan eerder in.

Bent u tevreden over deze pagina?