Verlenging registratie als beroepsvisser

Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2022
Gepubliceerd op:
1 maart 2022

U wilt uw registratie als beroepsvisser verlengen. Hiervoor stuurt u ons een assurance-rapport waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet. U doet dit elke 4 jaar.

Assurance-rapport

Om uw registratie te verlengen, stuurt u ons elke 4 jaar een assurance-rapport. Dit rapport is gemaakt door een accountant. Deze is geregistreerd bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij of zij moet een accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA) zijn. Is dat niet het geval? Dan accepteren wij de verklaring niet.

Op de website van de NBA ziet u of een accountant aan deze eisen voldoet. Er staat dan AA of RA achter de naam. U kunt ook contact opnemen met een accountantskantoor. Dan vindt het kantoor iemand die hieraan voldoet.

In het rapport staan verschillende onderdelen. Het moet duidelijk zijn dat het om een assurance-rapport gaat. Dit woord moet er dus in staan. We accepteren geen ander rapport. Ook staat erin dat u aan deze voorwaarden voldoet in het kalenderjaar voor de melding:

  • U heeft minstens 250 hectare viswater.
  • U heeft een inkomen van minstens € 8.500 bruto per jaar uit de visserij op dit viswater.

Minstens 250 hectare viswater

In het rapport staat dat u minstens 250 hectare viswater heeft. Daarbij telt het volgende mee:

  • viswater op de binnenwateren
  • viswater op het IJsselmeer
  • viswater op de kustwateren
  • heerlijke visrechten

Met uw visserijdocumenten laat u aan uw accountant zien dat u genoeg viswater heeft. Bijvoorbeeld uw huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen, vergunningen en heerlijke visrechten. Heeft u documenten voor viswater op de binnenwateren? Dan moet de Kamer voor de Binnenvisserij deze goedkeuren. Zonder deze goedkeuring zijn de documenten niet geldig. De Kamer voor de Binnenvisserij hoeft documenten voor viswater op het IJsselmeer en het Grevelingenmeer niet goed te keuren.

Heerlijke visrechten zijn vaak moeilijk te bewijzen. U laat deze zien met documenten. Uw bewijs moet in ieder geval overtuigend genoeg zijn.

Inkomen van minstens € 8.500

In het rapport staat dat u een inkomen van minstens € 8.500 bruto per jaar uit de visserij heeft. Met een inkomen uit de visserij bedoelen we het bruto-inkomen door:

  • de verkoop van zelf gevangen vis;
  • betalingen voor onderzoeken naar de visstand;
  • afgifte van schriftelijke toestemmingen voor het vissen aan een andere ondernemer;
  • afgifte van schriftelijke toestemmingen voor het beheer van de visstand aan een andere ondernemer.

Heeft u inkomsten door de verkoop van ingekochte vis? Dan zien wij dit niet als inkomsten uit de visserij. Dit telt dus niet mee voor het minimale inkomen.

U laat zien dat u een inkomen uit de visserij heeft met verkoopbonnen, rekeningafschriften of een fiscale jaarrekening.

Informatie opsturen

Stuur uw bewijzen naar uw accountant. U hoeft deze niet naar ons te sturen. Uw accountant beoordeelt of u een assurance-rapport krijgt. Als dat zo is, stuurt u het rapport naar vr@rvo.nl. U doet dit in ieder geval elke 4 jaar, maar u kunt ook eerder een nieuw rapport sturen. Bijvoorbeeld als u nog niet zeker weet of u in het 4e jaar aan de voorwaarden voldoet. Dan gaat uw nieuwe registratie als beroepsvisser eerder in.

U kunt ook samen met andere beroepsvissers een assurance-rapport opsturen. Dat kan als minimaal 10 vissers een aanmelding doen. Uw accountant doet een steekproef om te zien of de vissers aan de voorwaarden voldoen. Minimaal 25% van de vissers valt binnen deze steekproef.

Na uw melding

Uw registratie begint op het moment dat u de complete melding naar ons heeft gestuurd. Ook als de 4 jaar van de vorige registratie nog niet voorbij zijn. Uw vorige registratie vervalt dan.

Bent u tevreden over deze pagina?