Restwarmte datacenters

Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2022
Gepubliceerd op:
16 november 2017

Steeds meer datacenters zoeken naar manieren om de geproduceerde restwarmte te benutten. Inmiddels zijn er verschillende praktijkvoorbeelden.

Aansluiting op warmte-koude infrastructuur

Datacenters wisselen restwarmte uit via een aansluiting op een lokale ring. De warmte gaat naar bedrijven in de omgeving via een lauw-water-ring. Hier koppelen WKO-systemen (Warmte Koude Opslag) aan om pieken op te vangen.

Verschillende bedrijven zijn op zo’n ring aangesloten. Ze onttrekken warmte of voeren juist warmte toe en gebruiken de ring om te koelen.

NorthC Datacenters past deze wijze van benutting van restwarmte toe op de High Tech Campus in Eindhoven. Ook in het netwerk van Mijnwater zit een datacenter die koude afneemt en warmte teruglevert. Het gerenoveerde hoofdkantoor van pensioenuitvoerder APG en een scholencomplex worden hiermee verwarmd.

Directe levering aan omgeving

Ook in Aalsmeer werkt NorthC Datacenters aan het benutten van restwarmte. De gemeente is bezig met de CO-neutrale herontwikkeling van een gebied. In de nabijheid is een datacenter van NorthC Datacenters. Het idee is om via een open loop vanaf het datacenter warm water te transporteren. De afnemers wekken daarna met een warmtepomp de warmte opwerken naar hogere temperaturen.

De afnemers van het warme water zijn:

  • een bestaand zwembad;
  • een nieuwe sporthal;
  • een te bouwen scholencomplex;
  • een tuinder;
  • en op termijn ook woningen.

Directe interne levering

Directe uitwisseling van warmte voor intern gebruik gebeurt bij een datacenter van Previder in Hengelo. Een gaswarmtepomp wekt de aan het datacenter onttrokken warmte op naar een hogere temperatuur. Het nabijgelegen kantoorpand van Odin, waar Previder onderdeel van is, profiteert daarvan. In het pand met 12 verdiepingen is geen extra verwarming meer nodig voor de warmtebehoefte.

Indirecte restwarmtebenutting

Het bedrijf Equinix wisselt bij een van haar datacenters in Amsterdam indirect warmte en koude uit. Dit gaat via een bodemenergiesysteem (WKO). De Universiteit van Amsterdam is daarvan de afnemer. De bronnen van beide partijen zijn gescheiden. Ze zijn wel geboord in dezelfde geohydrologische strook op zo’n 70 tot 180 meter diepte.

Andersom haalt met het datacenter voor het koelen koude naar boven uit een koude grondwaterbel. Deze ligt zo'n 150 meter verderop. Equinix verkent ook andere manieren om de restwarmte van de verschillende datacenters te gebruiken. Zo lopen er verkenningen naar restwarmtelevering aan woonwijken.

MJA3-convenant

Restwarmtebenutting bij datacenters ligt in lijn met de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) van de overheid. Het verbetert de energie-efficiëntie in een groot aantal sectoren, waaronder de ICT-sector. Het MJA3-convenant van het ministerie van EZK draagt bij aan 20% CO₂-reductie in 2020. Voor de MJA3 geldt een energie-efficiencyverbetering van 2% per jaar. De ICT-sector behaalt dit doel ruimschoots.

Download

Meer weten?

Praktijkverhaal: Gebruik restwarmte uit datacenter Aalsmeer in uniek energie-uitwisselingsnet - Expertise Centrum Warmte

Vragen over restwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?