Ecologisch deskundige

Gepubliceerd op:
24 december 2014
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2021

Bij bouwprojecten, andere buitenwerkzaamheden en buitenevenementen mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen schade ondervinden. Een ecologisch deskundige helpt na te gaan of dit zo is.

Hij bepaalt ook hoe eventuele schade wordt voorkomen. Is er een ontheffing nodig, dan helpt de deskundige met de aanvraag. Deze pagina is bedoeld voor iedereen die wordt ingeschakeld als ecologisch deskundige. U leest hier wat uw rol is en welke eisen er zijn aan het onderzoek dat u uitvoert.

Taken

Bij vrijwel alle stappen rond ruimtelijke ontwikkeling en inrichting speelt de ecologisch deskundige een rol: van vooronderzoek tot aanvraag. Soms voor het uitvoeren van een onderzoek, soms als adviseur. Dit hoeft niet tijdens het hele project. Hij kan ook bij slechts één stap betrokken zijn. Een ecologisch deskundige vervult de volgende taken en rollen:

  • onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten
  • onderzoek naar schadebeperkende maatregelen
  • onderzoek vrijstellingen en gedragscodes
  • onderzoek naar alternatieven
  • hulp bij aanvragen ontheffing

Het kan ook zijn dat hij wordt ingeschakeld om toe te zien op de werkzaamheden.

Deskundigheidseisen

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hij of zij:

  • (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;
  • heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;
  • kan ecologische werkprotocollen uitwerken;
  • kan specifieke maatregelen begeleiden.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?