Verdelen van het budget 2020

Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2021
Gepubliceerd op:
2 februari 2021

Het budget voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen is beperkt. Zorg daarom dat uw aanvraag genoeg scoort om subsidie te krijgen. Uw aanvraag kan op 4 criteria scoren. Voor melkveehouders zijn dit er 5. Voor het verminderen van broeikasgas- en stalemissies kunt u de meeste punten scoren.

Waar kan uw aanvraag op scoren?

Uw aanvraag scoort hoger als uw innovatie:

  1. zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies (wegingsfactor 3);
  2. economische kansen biedt (wegingsfactor 2);
  3. zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie (wegingsfactor 1);
  4. internationaal vernieuwend is (wegingsfactor 1).

5e criterium voor melkveehouders

Bent u melkveehouder? Dan geldt voor u een 5e criterium. U krijgt 15 punten als het vee bij gebruik van de innovatie minimaal 6 uren op een dag buiten de stal staat. Dit geldt voor minimaal 120 dagen in een jaar. Staat het vee minder lang buiten de stal? Dan voldoet u niet aan het Convenant Weidegang en scoort u hierop 0 punten.

De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen rangschikken we met deze criteria. Het budget gaat naar de aanvragers die hier het hoogst op scoren.

Hoe berekenen wij de punten?

Voor criteria 1 tot en met 4 krijgt u minimaal 1 punt en maximaal 5 punten. Als u voldoet aan criterium 5 krijgt u 15 punten. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal. Dus bij een wegingsfactor 3 krijgt u in het totale puntenaantal minimaal 3 en maximaal 15 punten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?