Beoordeling subsidie innovatiemodule

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2022
Gepubliceerd op:
2 februari 2021

U vraagt subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen aan. Hoe behandelen wij uw aanvraag?

Beoordelen van uw aanvraag 

Wij beoordelen het projectplan dat u meestuurt met uw aanvraag. Voor het projectplan gebruikt u ons format. Dit vindt u op mijn.rvo.nl. Een projectplan maken en afstemmen kost veel tijd. Begin hier daarom op tijd mee.

Leg voor elk onderdeel uit wat u precies doet om hierop te scoren. Doe dit voor elke maatregel die u onderzoekt en ontwikkelt. Geef aan wat de invloed van de maatregel is op het verminderen van de emissie.

Voor het beoordelen gebruiken we ook kennis van experts buiten RVO.

Scoren met het projectplan

Het budget gaat naar de aanvragers met de hoogste scores. Uw aanvraag scoort hoger als uw innovatie:

  1. zorgt voor verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid in de stallen bovenop de wettelijke eisen (wegingsfactor 2);
  2. economische kansen biedt (wegingsfactor 2);
  3. internationaal vernieuwend is (wegingsfactor 1).
  4. zorgt voor minder emissie in het stalsysteem en de emissie zich daarbij niet verplaatst naar buiten het stalsysteem (wegingsfactor 1);
  5. voor melkveehouders: u krijgt 15 punten als het vee bij gebruik van de innovatie minimaal 6 uren op een dag buiten de stal staat. Dit geldt voor minimaal 120 dagen in een jaar. Met vee dat langer op stal staat, voldoet u niet aan het Convenant Weidegang.

Punten berekenen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal 12 punten scoren. Voor melkveehouders ligt deze grens op 27 punten.

Voor de onderdelen 1 tot en met 4 krijgt u minimaal 1 punt en maximaal 5 punten. Als u melkveehouder bent kunt u 15 punten scoren op het 5e onderdeel. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten berekenen

Criterium Minimum toekenning Wegingsfactor Minimum aantal totaalpunten Maximum toekenning Maximum aantal totaalpunten
1 1 2 1 x 2 = 2 5 5 x 2 = 10
2 1 2 1 x 2 = 2 5 5 x 2 = 10
3 1 1 1 x 1 = 1 5 5 x 1 = 5
4 1 1 1 x 1 = 1 5 5 x 1 = 5
5* 0 n.v.t. 0 15 15
Totaal 6   30 (45*)

* Alleen voor melkveehouders.

Erkenning vernieuwende stalsystemen

Vermindert u met uw innovatie de uitstoot van ammoniak, fijnstof of geur? Dan kunt u bij ons erkenning van uw systeem aanvragen. Dit doet u op Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot of de Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot. Met de erkenning kunt u uw vernieuwende huisvestingssysteem op de markt brengen.

Meer weten?

Lees meer over projecten die al subsidie hebben ontvangen op Goedgekeurde projecten innovatie stalsystemen. Bekijk de Veelgestelde vragen of bereken uw subsidie op Berekenen subsidie innovatiemodule.

Vragen over deze subsidie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?