Stappenplan aanvraag subsidie innovatiemodule

Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022
Gepubliceerd op:
26 oktober 2021

Bent u van plan om een project in te dienen voor de Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen? Met dit stappenplan helpen wij u op weg. Ook leest u meer over de stappen na uw aanvraag.

Stap 1: Bereid uw subsidieaanvraag voor

 • Begin op tijd. Het afstemmen van het projectplan en verzamelen van informatie kost tijd.
 • Gebruik het format Projectplan op mijn.rvo.nl. Per diercategorie is er een projectplan. Let hierop als u het format invult.
 • U heeft eHerkenning met machtiging RVO diensten op minimaal niveau 3.
 • Vraag offertes op voor het werk dat u wilt laten uitvoeren. De offertes heeft u nodig om uw begrotingsplan te onderbouwen.
 • Bekijk de informatie over subsidiebedragen op Berekenen subsidie innovatiemodule.
 • Bespreek uw plan alvast met provincie of gemeente. Dit is voor de vergunningen die u nodig heeft voor uw innovatie. De vergunning heeft u niet nodig voor de aanvraag. Maar meestal wel als u uw innovatie mag gaan uitvoeren.

Stap 2: Vraag uw subsidie aan

Zorg dat uw aanvraag op tijd en compleet is. Uw aanvraag is compleet als u samen met het aanvraagformulier alle bijlagen en een duidelijke uitleg meestuurt. De bijlagen bij uw aanvraag zijn:

 • projectplan voor uw diercategorie
 • begroting
 • samenwerkingsovereenkomst
 • machtiging penvoerder
 • verklaring eigen bijdrage voor deelnemers van fase 1
 • eventueel kopieën van aangevraagde of verleende vergunningen
 • document andere subsidie (als dit van toepassing is)
 • documenten om uw begrotingsplan te onderbouwen, bijvoorbeeld offertes

Meer over de bijlagen en een instructiefilm over het begrotingsplan ziet u op Bijlagen bij aanvraag subsidie innovatiemodule.

Voorbeeld aanvraagformulier

Stap 3: Pas uw aanvraag aan als dat nodig is

Heeft u al subsidie aangevraagd en wilt u de aanvraag aanpassen? Dat kan als de subsidie nog open is. Voor de 3e openstelling was dat tot en met 14 februari 2022. U kunt de aanvraag nu niet meer aanpassen.

Stap 4: U krijgt de voorschotten

Keuren wij uw aanvraag voor subsidie goed? Dan krijgt u vanaf dat moment elke 3 maanden een voorschot van uw subsidie voor fase 1 en 2 van uw project. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag van fase 1 en 2 als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Stap 5: Geef de voortgang door

Tijdens uw innovatieproject geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u ermee bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Wij bepalen dan of uw project voldoende vooruit gaat. Als dat zo is, blijven de voorschotten hetzelfde.

Stap 6: Geef wijzigingen tijdens het project door

U voert het project uit zoals in het projectplan en de begroting is beschreven. Is uw project vertraagd of stopgezet? Neem dan contact met ons op. Doe dit ook als u merkt dat u niet of niet helemaal aan de verplichtingen kunt voldoen.

Schriftelijke toestemming

Wilt u uw project wijzigingen? Dan heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. Het gaat dan om verandering van:

 • looptijd of planning;
 • doelstelling of activiteiten van het project;
 • samenwerkingsverband zoals splitsing, fusie of overname van een deelnemer.

 

 

Contact

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres e-innovatie@rvo.nl.

Stap 7: Vraag vaststelling van uw subsidie aan

Heeft u fase 1 en 2 van uw project afgerond? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Op Vaststelling Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovatie stalsystemen leest u welke bijlagen u met uw aanvraag meestuurt.

Elke deelnemer ontvangt van ons bericht over de vastgestelde subsidie. Houdt u zich aan de voorwaarden van de subsidie? Dan krijgt u na de vaststelling ook subsidie voor fase 3.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?