Berekenen subsidie innovatiemodule

Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2022
Gepubliceerd op:
9 maart 2020

U maakt kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatie van uw stalsysteem. Hiervoor kunt u subsidie krijgen. Voor welke kosten? En hoe berekenen wij de subsidie?

Maximale subsidie voor elke fase

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Voor elke fase is een maximale subsidie beschikbaar.

 • Fase 1: onderzoek en ontwikkeling Het maximale subsidiebedrag voor bestaande en nieuwe stalsystemen is € 1.000.000 per veehouderijonderneming per innovatieproject.
 • Fase 2: metingen emissies Het maximale subsidiebedrag is € 200.000 per veehouderijlocatie met Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
 • Fase 3: resterende productieve levensduurfase Het maximale subsidiebedrag is € 500.000 voor het totale bedrijf.

Meer over subsidiabele kosten leest u op Voorbeeldberekening subsidie.

Subsidie berekenen

De subsidie in fase 1 en 3 van uw project is maximaal 60% van de kosten in deze fasen. In fase 2 krijgt de onderzoeksorganisatie subsidie voor 100% van de kosten van het onderzoek vergoed.

Fase 1

In fase 1 krijgt u subsidie voor 25% van de subsidiabele kosten die u in deze fase maakt. Wij verhogen het subsidiepercentage van 25% met:

 • 20% als u een kleine onderneming heeft;
 • 10% als u een middelgrote onderneming heeft;
 • 15% als u de resultaten uit fase 1 ruim deelt onder geïnteresseerden. Dat kan via conferenties, publicaties, een open archief of opensourcesoftware. Of als u samenwerkt met een onderzoeksorganisatie in fase 1. Dan betaalt de onderzoeksorganisatie minimaal 15% van de kosten in deze fase.

Fase 2

Voor fase 2 kan alleen de onderzoeksorganisatie subsidie krijgen. Heeft u al een innovatie onderzocht en ontwikkeld? En wilt u subsidie om het verminderen van brongerichte emissie te laten meten door een onderzoeksorganisatie? Het is mogelijk om alleen voor fase 2 subsidie aan te vragen.

Fase 3

In fase 3 krijgt u subsidie voor 40% van de subsidiabele kosten die u in deze fase maakt. Wij verhogen dit met 20% als één van deze punten voor u geldt:

 • alle vennoten, maten of aandeelhouders in uw onderneming zijn niet ouder dan 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag van de subsidie maximaal 5 jaar veehouder;
 • u maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het wettelijk niveau uit. Uw productiecapaciteit mag niet toenemen.

De totale subsidiepercentage van fase 3 mag niet hoger zijn dan die van fase 1.

Voorbeeld subsidie berekenen

Lees meer over de subsidiepercentages in elke fase op Voorbeeldberekening subsidie.

Subsidiabele kosten

Onder deze subsidie vallen:

 • kosten die u maakt voor maatregelen om emissies van stalsystemen te verminderen;
 • maatregelen voor meer dierenwelzijn, waaronder in ieder geval brandveiligheid.

U krijgt alleen subsidie voor kosten die u maakt tijdens de looptijd van uw project.

Kosten in fase 1

We betalen het subsidiebedrag voor fase 1 uit aan elke deelnemer die kosten maakt voor het project. Voor fase 1 kunt u subsidie krijgen voor de afschrijving of kosten van:

 • apparaten en uitrusting
 • gebouwen en gronden*
 • contractonderzoek
 • algemene zaken personeel

* Het is mogelijk om de kosten voor gebouwen en gronden op te voeren als afschrijvingskosten tijdens de looptijd van het project. Het gaat dan alleen om kosten voor brongerichte verduurzaming van het stalsysteem op een veehouderijlocatie.

Gaat u voor uw project een stalsysteem ontwikkelen en bouwen? Dan mag u andere bedrijven inhuren die helpen met onderzoek of op technisch gebied. Deze mogen ook deelnemer zijn in het samenwerkingsverband.

Kosten en begroting

Maakt u extra kosten voor producten of diensten die bijdragen aan dierenwelzijn en brandveiligheid bovenop de kosten die u wettelijk al heeft? Dan vallen deze kosten onder deze subsidie. U kunt ook subsidie krijgen voor kosten van personeel. Maar alleen als dit personeel, of u zelf, meehelpt aan het onderzoek en de ontwikkeling van de maatregelen of technieken. Zoals hulp bij het maken van een protocol of handboek. U stuurt bewijs mee voor de kosten in de begroting, bijvoorbeeld offertes.

Niet-subsidiabele kosten

Maakt u ook kosten voor producten of diensten die niet helpen de emissies te verminderen? Zoals de bovenbouw van een stalsysteem? Deze kosten vallen niet onder deze subsidie. Kosten voor een vergunnings- of proefstalaanvraag vallen ook niet onder deze subsidie.

Kosten in fase 2

Voor fase 2 kan alleen de onderzoeksinstelling subsidie krijgen. Deze is voor kosten die de organisatie maakt voor:

 • personeel
 • apparaten en uitrusting
 • gebouwen en gronden
 • contractonderzoek
 • algemene zaken

De onderzoeksorganisatie onderbouwt in de begroting en bijlagen deze kosten.

Kosten in fase 3

In deze fase kunt u subsidie krijgen voor de afschrijving van kosten die u gemaakt heeft in fase 1. De innovatie moet dan klaar zijn om te gebruiken op uw veehouderijlocatie. Meer over de afschrijving van kosten leest u op Voorbeeldberekening subsidie.

Begroting maken

Bij de aanvraag stuurt u een begroting mee. Deze maakt u met het Format begroting. Dit format vindt u op mijn.rvo.nl. In het format staat meer informatie over de kosten die onder deze subsidie vallen. U stuurt bewijs mee voor de kosten die u gaat maken zoals bijvoorbeeld offertes.

Meer weten?

Meer weten over de subsidiabele kosten? Lees dan de Veelgestelde vragen over de kosten. Meer weten over de fasen van het project? Lees dan de Veelgestelde vragen over de fasen.

Vragen over deze subsidie?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?