Energieneutraal bouwen

Gepubliceerd op:
15 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2021

Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Nu al biedt het een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op.

Op deze pagina vindt u informatie over zeer energiezuinig of energieneutraal bouwen en renoveren. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Bent u benieuwd naar het in toekomstige beleid? Kijk dan op Wettelijke eisen Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Financiering voor energieneutraal bouwen

Er bestaat geen afzonderlijke subsidie voor energieneutraal bouwen. Wel zijn er andere vormen van ondersteuning waar u mogelijk van kan profiteren als u energieneutraal bouwt.

Voor een overzicht van alle subsidies zie de Subsidie- en financieringswijzer.

Energieneutrale gebiedsontwikkeling

In het Innovatieprogramma EnergieOnderzoekSubsidie Lange Termijn (EOS LT) is onderzoek gedaan naar het op lange termijn energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Onderstaande documenten leveren een bijdrage aan een duurzame energiehuishouding en bij het voorbereiden of realiseren van energieneutrale gebouwen, wijken of gebieden.

Zeer energiezuinige woningbouw

De volgende publicaties zijn met inbreng van RVO ontwikkeld en vormen een uitstekende bron van informatie:

Zeer energiezuinige utiliteitsbouw

Energieneutrale scholen

In onderstaande documenten komen financiële aspecten, beleid en wet- en regelgeving aan de orde evenals de actuele stand van zaken in Nederland rondom energieneutrale scholen.

Energieneutrale kantoren

Onderstaande publicaties belichten de resultaten van studies en onderzoek naar het zeer energiezuinig of energieneutraal ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van kantoren.

Inspiratie opdoen?

Op Podium duurzame gebouwen vindt u een overzicht van door RVO geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten.

Meer publicaties over energiezuinig/energieneutraal bouwen vindt u in de bibliotheek van RVO.

Vragen over Energieneutraal bouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?