Uitvoercertificaat melkpoeder naar Dominicaanse Republiek aanvragen

Gepubliceerd op:
16 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2021

Wilt u gebruikmaken van de uitvoerregeling zuivel naar de Dominicaanse Republiek? Dan heeft u een uitvoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Looptijd contingent

De looptijd van dit contingent is van 1 juli tot en met 30 juni. Er is jaarlijks 22,4 miljoen kilogram melkpoeder beschikbaar.

Als u wilt aanvragen moet u bewijzen dat u 25 ton producten die vallen onder het contingent naar de Dominicaanse Republiek uitvoerde. Dit uitvoeren deed u in tenminste één van de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de indiening van uw aanvraag.

Uitvoercertificaat aanvragen

Binnen RVO geeft het team in- en uitvoer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) de uitvoercertificaten af. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u geregistreerd zijn. Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u een verzoek indienen bij basisregistratie@rvo.nl. U stuurt een uittreksel van de KVK, een btw-registratie en uw EORI-nummer mee.

Wanneer en hoeveel aanvragen?

Aanvragen kan aan de start van het nieuwe contingentjaar, tussen 1 en 7 juni. Het certificaat is geldig voor alle GN-codes die onder het contingent vallen, ook als u die niet in uw aanvraag heeft genoemd.  Is er na 7 juni nog een hoeveelheid beschikbaar? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke maand opnieuw aanvragen, met uitzondering van december. U mag van 23 tot en met 30 november aanvragen voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari. Bij het aanvragen geldt er geen minimale hoeveelheid. U mag maximaal zoveel aanvragen als er beschikbaar is.

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailen naar basisregistratie@rvo.nl.

Wat vult u in?

 • Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer aanvrager en EORI-nummer
 • Vak 7: land van bestemming: Dominicaanse Republiek - DO
 • Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro
 • Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur
 • Vak 16: GN-code(s)
 • Vak 17: nettogewicht in cijfers
 • Vak 18: nettogewicht in letters
 • Vak 20: bijzondere vermelding: “tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 01.07.20XX t/m 30.06.20XX overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUMstaten, enerzijds, en de EU en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad. Het uitvoercertificaat is geldig voor alle producten van de GN-codes als bedoeld in art. 55, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761.

Zekerheid

Samen met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Die hoeft niet tegelijkertijd met de aanvraag binnen te zijn, maar wel uiterlijk op de laatste dag van de inschrijving om 13:00 uur. Meer informatie vindt u op de pagina Zekerheid stellen bij uitvoer.

Na uw aanvraag

Na de aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Is er minder aangevraagd dan de beschikbare hoeveelheid? Dan kunt u in de eerste 7 dagen van de volgende maand weer aanvragen. Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast in een database met toewijzingen van de tariefcontingenten EU.

Is een hoeveelheid overvraagd en krijgt u door het toewijzingspercentage minder dan 20 ton toegewezen? Dan mag u de aanvraag intrekken binnen 3 werkdagen.

Afgifte en geldigheid certificaat

Vraagt u certificaten in juni aan? Dan zijn deze één contingentjaar geldig, vanaf 1 juli tot en met 30 juni.

Vraagt u tijdens een contingentjaar aan? Dan is het certificaat geldig vanaf de 1e dag van de maand volgend op die van de aanvraag, tot en met het einde van het contingentjaar.

De rechten van de certificaten zijn niet overdraagbaar. Ook ben u met het certificaat verplicht alleen uit te voeren naar de Dominicaanse Republiek.

Vrijgave van de zekerheid

De zekerheid wordt vrijgegeven als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het uitvoercertificaat binnen 60 dagen na laatste dag van geldigheid terug is bij afdeling IMM van RVO;
 • er een vervoersdocument wordt overlegd met bestemming Dominicaanse Republiek, gelijktijdig met het uitvoercertificaat.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de regeling zuivel leest u in de documenten hieronder.

Vragen over Regeling zuivel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?