Verduurzaming gebouwen - Zorg

Gepubliceerd op:
22 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2022

Bij zorggebouwen maken we een onderscheid tussen ‘care’ en ‘cure’. Bij care zijn het gebouwen waarin mensen (langdurig) worden verzorgd. Bij cure gebouwen waar mensen worden behandeld, inclusief eerstelijnszorg zoals de huisarts, tandarts en fysiotherapeut.

Bij deze gebouwen is het mogelijk om energie te besparen. En daarnaast een bijdrage te leveren aan de energietransitie in de wijk.

Routekaarten

Binnen de zorg zijn sectorale routekaarten opgesteld: een voor care en een voor cure. Hierin staat hoe u als ziekenhuis of zorginstelling kunt bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. De zorgbranches roepen zorginstellingen op om voor 1 juni 20221 een portefeuilleroutekaart op te stellen voor hun eigen vastgoed. In die portefeuilleroutekaart werkt u de stappen uit die uw zorginstelling gaat nemen om de doelen uit het klimaatakkoord te halen.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) biedt ondersteuning aan zorginstellingen bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten. Het centrum beschikt over voorbeelden, rekentools en een kennisbank met publicaties over verschillende verduurzamingsmaatregelen. Het EVZ is onderdeel van het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Green deal-zorg

Zorginstellingen, overheden en bedrijven werken samen aan verduurzaming vanuit de ‘Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. In deze Green Deal staan afspraken voor het verminderen van milieuvervuiling en CO2-uitstoot door de zorgsector. Ook lokaal zoeken zorginstellingen en gemeenten de samenwerking op in het kader van de Green Deal Duurzame zorg.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Meer weten over het verduurzamen van gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?