Data over warmte

Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020
Gepubliceerd op:
21 februari 2017

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Vraag en aanbod van warmte

De warmteatlas is een digitale, geografische kaart waarop het warmteaanbod in Nederland staat. U vindt:

  • (potentiële) geschikte locaties van diepe geothermie, WKO, biomassa en restwarmte;
  • een overzicht van de warmtevraag van huishoudens, industrie, glastuinbouw en utiliteitsbouw; 
  • vanuit netbeheerders informatie over oudere gasnetten.

WKO tool: een quick-scan om de kansen van ondiepe bodemenergie op een locatie te bepalen.

Nationale Energieatlas

De Nationale Energieatlas (NEA) geeft met ruim 90 kaarten inzicht in bestaande en traditionele energie. De atlas laat ook zien wat de potentie van gebieden is voor verduurzaming. De atlas is in beheer bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Open source databronnen

  • Het Nationaal Georegister (NGR): de vindplaats voor geo-informatie van Nederland. De data uit het Provinciaal GeoRegister (PRG) zijn hierin opgenomen per 1 maart 2018.
  • NLOG: de site over mijnbouw in Nederland met geothermie
  • Dataportaal: de Nederlandse overheid met verschillende datasets over energie
  • De Klimaatmonitor van het Ministerie van IenW met honderden indicatoren die de trends per gemeente in beeld brengen.

Statistische gegevens

  • Energiecijfers is een online databank over energieprijzen, energielabels, utiliteitsbouw, woningbouw, duurzame energie en energie-intensiteiten utiliteitsgebouwen.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?