Visquota

Gepubliceerd op:
23 juni 2022

De Europese Unie (EU) bepaalt de hoeveelheid vis die per soort in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland. Dit is de Total Allowable Catch (TAC). De EU verdeelt deze hoeveelheid over de lidstaten met eerder afgesproken percentages. Dit zijn de visquota.

Overzicht toegestane visquota en benutting

Elke maand publiceert de Rijksoverheid het Benuttingsoverzicht Nederlandse vangstquota. Hierin staan de toegestane vangstquota en de hoeveelheid vis per visbestand die al is gevangen. Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.

Gesloten gebieden

EU-lidstaten mogen niet meer vissen dan in het visquotum staat. Is het hele visquotum benut in een bepaald gebied? Dan mag u hier niet meer op deze soort vissen. Dit heet een (tijdelijke) sluiting van de visserij. Zo’n sluiting moet voorkomen dat deze vissoort uitsterft.

Voor Nederlandse vissers zijn er nu geen gebieden gesloten die voor hen relevant zijn.

Wetten en regels

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?