Smart industry: netwerken

Gepubliceerd op:
13 juni 2016
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

Kom in contact met onze adviseurs en andere ondernemers en kennisinstellingen.

Topsector HTSM/ICT

Het mkb-loket is het aanspreekpunt voor mkb-ondernemers binnen de Topsector Hightech Systemen & Materialen. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de topsector.

IA netwerk

Het IA-netwerk werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie Attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland. Het netwerk helpt Nederlandse bedrijven en instellingen aan internationale Research en Development (R&D)-contacten.

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network (EEN) helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling gratis met het vinden van partners wereldwijd. In het netwerk zitten meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen, waaronder De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Kamer van Koophandel. Binnen EEN is speciale aandacht voor Smart Industry (of Industry 4.0). Rond dit thema organiseert EEN diverse matchmakingevenementen en missies.

Lees meer op de site van enterpriseeuropenetwork.nl.

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie: MJA adviseurs

Aangesloten bij MJA? Dan kunnen onze MJA-adviseurs u adviseren bij afspraken tussen overheid, ondernemers, instellingen en gemeenten om energie effectiever en efficiënter in te zetten.

 

Bent u tevreden over deze pagina?