Voorbeeldgebouw BENG: Flux Gebouw TU/e Eindhoven

Gepubliceerd op:
10 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
7 september 2020

Dit voorbeeld geeft een berekening van de huidige energieprestaties.

Verder geeft het aan welke maatregelen nodig zijn om aan de BENG-eisen te voldoen (2 varianten) en met welke maatregelen 25% beter dan de BENG-eisen gescoord kan worden.

Kenmerken – bestaande toestand

 • circa 21.561 m2 gebruiksoppervlakte, bestaande uit de functies kantoor, bijeenkomst, onderwijs, winkel en gemeenschappelijke ruimte
 • elektrische warmtepomp
 • LT-verwarming; HT-koeling
 • koude-opslag
 • electroboiler
 • verlichting 9 W/m2
 • glas HR++, U-waarde 1,6
 • balansventilatie  WTW/ 70% teruglevering
 • rc vloer 3,5 - Rc gevel 5 - Rc dak 5
 • Qv;10 = 0,42
Fluxgebouw TU e te Eindhoven

Vergelijking BENG

  BENG 1 BENG 2 BENG 3
  Energiebehoefte
kWh/m2/jr
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2/jr
Aandeel hernieuwbare energie
%
Eis 50 60 50
Basis 65 104  18
Variant BENG 40 36 52

Uit de basisberekening is gebleken dat het gebouw niet aan de BENG-eisen voldoet.

Royal HaskoningDHV heeft een varianten studie uitgevoerd naar de mogelijkheden. Eén van de varianten welke het dichtst bij de BENG-eisen komt is variant HBO12.

Verbetermogelijkheden BENG 1

 • verbeteren van de thermische schil, bijvoorbeeld Rc-waarde dak, vloer of dichte geveldelen verhogen van 5, 3,5 en 5 naar 10, 7 en 9 m2K/W en Triple glas U-waarde 1,1
 • verbeteren van de luchtdichtheid van de buitenschil van 0,42 naar 0,2 dm3/sm2
 • natuurlijke ventilatie, teruggang van luchtdebieten naar BB (WTW is dan niet meer mogelijk)
 • verlichting van 9 naar 8 W/m2

Verbetermogelijkheden BENG 2 en 3

 • elektriciteitsopwekking door middel van 2250 m2 PV-panelen op het dak (50% dakoppervlak)

Omdat uit de prestatie op BENG 1 blijkt dat de energievraag van het gebouw al zo veel mogelijk geoptimaliseerd is, zijn voor het behalen van BENG 2 maatregelen toegevoegd om energie duurzaam op te wekken. Dit werkt ook meteen door in BENG 3.

Vragen over BENG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?