Voorbeeldgebouw BENG: Plantronics Hoofddorp

Gepubliceerd op:
10 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
7 september 2020

Dit voorbeeld geeft een berekening van de huidige energieprestaties.

Verder geeft het aan welke maatregelen nodig zijn om aan de BENG-eisen te voldoen (2 varianten) en met welke maatregelen 25% beter dan de BENG-eisen gescoord kan worden.

Kenmerken – bestaande toestand

 • Circa 3.000 m2 gebruiksoppervlakte, bestaande uit de functies kantoor en bijeenkomst
 • Laagbouw (2 verdiepingen)
 • Circa 30%-40% glas (alle oriëntaties), HR++ glas U-waarde 1,65
 • Rc dak 6,0 - Rc gevels 4,5 - Rc vloer 5,8
 • Klimaatklasse A
 • WKO
 • 250 m2 PV-panelen
 • Qv;10 = 0,4
 • Verlichtingsvermogen 8,5 W/m2
Gebouw Plantronics te Hoofddorp

Vergelijking BENG

  BENG 1
Energiebehoefte
kWh/m2/jr
BENG 2
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2/jr
BENG 3
Aandeel hernieuwbare energie
%
Eis 50 25 50
Basis 54,6 71,1 63,2
Variant BENG 50 24,7

65

Uit de basisberekening is gebleken dat het gebouw al bijna voldoet aan BENG 1, en dat met name voor BENG 2 en 3 aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de eisen te voldoen.
Dat het gebouw zonder maatregelen aan BENG 1 voldoet, is mede te verklaren door de compactheid van het gebouw en het lage glaspercentage.

Verbetermogelijkheden BENG 1

 • Verbeteren van de thermische schil, bijvoorbeeld dichte geveldelen verhogen van 4,5 naar Rc 6,0
 • Verlagen van het verlichtingsvermogen van 8,5 naar 8 W/m2
 • Verbeteren van de luchtdichtheid van de buitenschil van Qv;10 0,4 naar 0,17dm3/sm2

Er is in dit voorbeeld gekozen om de Rc-waarde van de dichte geveldelen te verhogen, de luchtdichtheid te verbeteren en het verlichtingsvermogen te verlagen

Verbetermogelijkheden BENG 2 en 3

 • Toepassing van zonnecollectoren, dit is voor een klein kantoorgebouw niet zinvol omdat de vraag naar warmte in de zomer nihil is.
 • Elektriciteitsopwekking door middel van 703 m2 PV-panelen op het dak, in de gevel en/of PV-panelen elders op hetzelfde perceel, gekoppeld aan het gebouw.

Omdat uit de prestatie op BENG 1 blijkt dat de energievraag van het gebouw al zo veel mogelijk geoptimaliseerd is, zijn voor het behalen van BENG 2 maatregelen toegevoegd om energie duurzaam op te wekken. Dit werkt ook meteen door in BENG 3.

Vragen over BENG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?