Verschillen en overgang tussen de NEN 7120 en NTA 8800 voor utiliteitbouw

Gepubliceerd op:
4 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2023

Sinds 1 januari 2021 is de NTA 8800 van kracht en deze vervangt de NEN 7120 bij de bepaling van de energieprestatie van een utiliteitbouw.

Verschillen in methodes tussen NEN 7120 en NTA 8800

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 is bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie veranderd. Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de energieprestatie NEN 7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de detailopname op basis van de NTA 8800.

Veel van de informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de detailopname op basis van de NTA 8800-methode is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Gaat het om een bouwproject waarin meerdere gebruiksfuncties en energieprestatieplichtige gebouwen worden gerealiseerd? Dan moet volgens de NTA 8800 per rekenzone en/of gebouwdeel het bewijsmateriaal worden verzameld.

Hieronder staat het onderzoek (en bijbehorende opnameformulier) dat leidend is in het geven van inzicht in de verschillen tussen de methodes NEN 7120 en NTA 8800. De opnamechecklist kan tijdens de bouw worden gebruikt voor het opstellen van de benodigde bewijslast  Zo wordt bewijslast beter geregistreerd. De checklist geeft de bewijslast per rekenzone aan.

Overgangsregeling certificering bedrijven

Per 1 januari 2021 moeten energieprestatieberekeningen voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning, gemaakt worden onder certificaat. Deze berekeningen moeten worden geregistreerd in het landelijke gegevensbestand van energieprestaties onder beheer van RVO. Dit betekent dat deze registraties alleen mogen worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL).

In de gewijzigde Regeling Bouwbesluit (gepubliceerd in juli 2020) staat dat een gecertificeerd bedrijf tot 1 januari 2022 wordt gelijkgesteld aan een bedrijf dat de certificering heeft aangevraagd. Er staat ook dat voor de berekening gebruik gemaakt wordt van adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid. Het gaat om de bewijzen, zoals die staan beschreven in paragraaf 4.1 van de BRL 9500-W of BRL 9500-U en die vanaf 1 januari 2021 gelden. In de toelichting staat verder vermeld dat er al wordt gewerkt volgens deze BRL 9500-W of BRL 9500-U. Het certificaat van de bedrijven die al zijn gecertificeerd volgens de huidige methode, wordt daarmee in de loop van 2021 omgezet naar het certificaat voor de nieuwe NTA 8800-methode.

Wat betekent dit voor een bedrijf die nog niet-gecertificeerd is onder de huidige regelingen voor EPN-W of EPN-U?

Zo'n bedrijf handelt dan als volgt: 

 • Het bedrijf moet zo snel mogelijk certificering aanvragen bij één van de certificerende instellingen.
 • Na de aanvraag voert de certificerende instelling zo snel mogelijk een toelatingsonderzoek uit volgens de eisen uit paragraaf 7.1 van de BRL 9500-W en/of U . Dit onderzoek bestaat uit een organisatiegericht onderzoek en een beoordeling van tenminste 2 afgeronde energieprestatietrapporten.
 • Voor een efficiënte en snelle uitvoering van dit toelatingsonderzoek moet het bedrijf zo transparant mogelijk laten zien dat het de organisatie heeft ingericht volgens de eisen uit de BRL 9500. Daarnaast moet het bedrijf tenminste 2 energieprestatieberekeningen bij de aanvraag toevoegen.  Dt moeten 2 berekeningen zijn per te certificeren scope volgens paragraaf 7.1 van de BRL 9500-W en/of U. Een goede voorbereiding is dus nodig.

Is het toelatingsonderzoek positief afgerond? Dan is het bedrijf meteen gecertificeerd voor de nieuwe BRL op basis van de NTA 8800-methode. Het is vereist dat EP-adviseurs van het bedrijf gekwalificeerd zijn voor het deelgebied waarvoor het bedrijf gecertificeerd is. Na certificatie is het meteen mogelijk voor hen om energieprestaties te registreren in het landelijke gegevensbestand van RVO. Voor bedrijven die alleen maar berekeningen maken voor de aanvraag Omgevingsvergunning, bestaat er de keuze om niet zelf gecertificeerd te worden. Denk aan architectenbureaus. Zij laten dan het maken van de berekeningen en de registratie over aan een gecertificeerd bedrijf. Zelf bereiden zij wel de informatie voor de registratie voor. Het gecertificeerde bedrijf kan ook de maatregelen tijdens de uitvoering begeleiden en het energieprestatierapport bij oplevering opnemen en registreren. Dit is mogelijk voor elke organisatie die niet zelfstandig gecertificeerd wil worden. De koepelorganisaties kunnen een licentieovereenkomst hebben met een bedrijf voor elke scope.

Wijzigen inloggen met eHerkenning

Om als EP-adviseur energielabels te registreren in EP-online is er een account bij RVO nodig. Met ingang van 1 januari 2021 stapt RVO over op inloggen met eHerkenning. Dat is de veilige manier om online zaken te regelen met de overheid:

 • eHerkenning aanvragen
  Voor het gebruik van EP-Online hanteert RVO het eHerkenningsniveau EH3. Aangezien dit een extra hoog beveiligingsniveau is, moet u bij het aanvragen rekening houden met dat de doorlooptijd langer kan duren. Dit heeft te maken met de extra controles door de eHerkenningsleverancier. Vraagt u daarom tijdig eHerkenning aan. Bij de beschikking over een eHerkenningsmiddel op een lager niveau (EH2 of EH2+), kan de eHerkenningsleverancier deze verhogen naar EH3. Let er op dat u bij het aanvragen van eHerkenningsniveau 3 gemachtigd wordt voor de dienst EP-online. De leveranciers voor eHerkenning hebben de dienst EP-online op verschillende manieren verwerkt: soms als dienst in een totaalpakket ‘alle diensten RVO’ en soms als aparte dienst. Ook is een combinatie mogelijk. Bezitters van een gebruikersaccount bij EP-online, hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen met daarin een uitleg over hoe eHerkenning te koppelen aan het bestaande gebruikersaccount. Bij het gebruik van meerdere accounts is er voor ieder account een ander eHerkenningsmiddel nodig. Er is geen eHerkenning nodig voor het registreren van energielabels volgens de vereenvoudigde methode.
 • Informatie eHerkenning
  Meer informatie over eHerkenning vindt u op de website www.eherkenning.nl. U vindt hierop ook de te nemen stappen voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Let op: aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden.
 • eHerkenningsmiddel koppelen aan account - stappenplan

Vragen over het energielabel utiliteitsgebouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?