Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Gepubliceerd op:
22 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2022

Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd. Per 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie.

    In opdracht van:
    • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    Bent u tevreden over deze pagina?