Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
22 december 2021

Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd.  Sinds 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie.

De gebouwschil is de grens tussen de binnenzijde van een woning of gebouw en de buitenwereld. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak.

Hernieuwbare energie (HE) noemen we ook wel duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hiervoor zijn verschillende technieken te gebruiken, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet.

Renoveert u een woning of een gebouw? Dan bent u per 1 februari 2022 verplicht een minimumwaarde hernieuwbare energie (HE) toe te passen in het geval dat:

  • het een ingrijpende renovatie is en
  • u een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling plaatst, (deels) vernieuwt, verandert of vergroot.

De per 1 februari 2022 vereiste minimumwaarde HE, is afhankelijk van de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van de situatie na de ingrijpende renovatie. Met behulp van de rekentool bepaalt u eenvoudig de minimumwaarde.

Rekentool minimumwaarde HE

Op basis van enkele invoergegevens berekent de rekentool voor uw specifieke situatie de minimumwaarde HE. Daarnaast bepaalt u met de rekentool hoeveel zonnepanelen nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Als u andere technieken gebruikt of een combinatie daarvan, dan is een NTA 8800-berekening nodig om de hoeveelheid HE te bepalen.

Leidraad en uitzonderingen

Niet in alle gevallen is het mogelijk te voldoen aan de verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen. De leidraad Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie geeft meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt.

Meer weten over Energieprestatie-eisen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?