IJsafworp bij windenergie op land

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2021

IJsafzetting op windturbines komt in Nederland gemiddeld 2 tot 7 dagen per jaar voor. Waar moet u rekening mee houden?

Op deze pagina leest u meer over de risico's en maatregelen bij ijsafzetting.

Voorwaarden en maatregelen

Of er zich ijs vormt op turbines is afhankelijk van:

  • omgevingstemperatuur
  • temperatuur van de windturbine
  • luchtvochtigheid
  • windkracht
  • windrichting

Het ijs vormt zich meestal op de rotorbladen. Dat brengt het risico met zich mee dat het losraakt en valt. Dit kan letsel aan passanten of schade aan gebouwen en ander materieel in de directe omgeving van de windturbine veroorzaken.

Als het gebied onder de turbine vrij toegankelijk is, moet het risico op afvallend ijs worden beoordeeld. Indien nodig moet u maatregelen nemen om de risico’s te verminderen, bijvoorbeeld met ijsdetectie en een stilstandregeling.

Meer weten?

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft een veiligheidsprotocol opgesteld, waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het omgaan met ijsafzetting op windturbines.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?