Gebiedsfonds Delfzijl Noord (Groningen)

Gepubliceerd op:
29 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
12 juni 2020

De gemeente Delfzijl en Eneco legden in een contract vast dat Eneco 15 jaar lang jaarlijks € 50.000 in een gebiedsfonds stort. Deze termijn is gebaseerd op de termijn van de SDE+subsidie.

De gemeente gaf daarna 3 dorpsbelangenorganisaties de opdracht dorpsbewoners te vragen hoe zij over het gebiedsfonds denken. Hier kwam een voorstel uit om het beheer van het fonds over te laten aan de inwoners van de dorpen. De gemeente en de belangenorganisaties richtten vervolgens een stichting op. Via een oproep in de plaatselijke media gingen ze op zoek naar bestuursleden. Ieder van de 3 dorpen droeg 2 leden voor. Insteek van het gebiedfonds is om dat omgeving zelf de verdeling van de fondsen bepaalt.

Doelen

Een project moet minstens aan onderstaande 5 voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor geld uit het fonds:

  1. draagt bij aan verhoging van de leefbaarheid in de betrokken dorpen
  2. draagt bij aan de verduurzaming van het gebied
  3. draagt bij aan de verbetering van de ecologische kwaliteit
  4. dient het maatschappelijk belang en overstijgt het persoonlijk belang van de indiener
  5. heeft draagvlak onder de bewoners van het dorp waarin het project wordt gerealiseerd

Feiten

Status: Georganiseerd
Exploitant: Nuon
Opgesteld vermogen: 250 MW
Financiën fonds:

  • per jaar: € 250.000
  • per opgestelde MW: € 1.050
  • looptijd (15 jaar): € 3.750.000

Beheerder fonds: Onafhankelijke stichting, bestuursleden nog niet bekend
Doel uitgaven: Leefbaarheid omgeving

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?