Wonen bij een windturbine

Gepubliceerd op:
11 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

Hoe is het om dicht bij een windpark te wonen? En wat speelt een rol bij de beleving van omwonenden? Windturbines zijn van invloed op de woonbeleving. Maar bijvoorbeeld ook op de waarde van een woning. Hier leest u over verschillende onderzoeken die de beleving van omwonenden van windturbines in kaart brengen.

Uitspraak Raad van State

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt.

Kijk voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak op onderstaande pagina's:

Of bekijk de veelgestelde vragen op Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en Helpdesk wind op land.

Onderzoek TNO met tips voor gemeenten

TNO brengt de ervaringen van een grote groep omwonenden van 4 windparken in kaart. Voor, tijdens en na de realisatie van een windproject. In totaal deden ongeveer 2.200 mensen mee aan het onderzoek. Dit is gedaan bij de windparken: Autena (Vianen), AVRI (Geldermalsen), Spui (Piershil) en De Veenwieken (Ommen-Hardenberg).

Uit het onderzoek blijkt dat omwonenden dit verschillend ervaren. Het onderzoek geeft bruikbare tips aan regionale en lokale bestuurders en initiatiefnemers: hoe kunnen zij inwoners beter betrekken bij de komst en bouw van een windpark? En hoe kunnen ze alle partijen beter informeren? 

Is er waardedaling van huizen?

Windturbines kunnen effect hebben op de waarde van woningen in de omgeving. De waardedaling verschilt van locatie tot locatie. De afstand tot, de grootte van en het zicht op de turbine bepalen die waardedaling. Verschillende organisaties onderzoeken dit effect. U vindt 3 onderzoeken en rapporten.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) brachten in 2019 een onderzoek uit 2016 opnieuw uit: het rapport Windturbines, zonneparken en woningprijzen 2019.

Het Kadaster publiceerde in 2022 een rapport over de invloed die de afstand van windturbines tot woningen op de woningverkoop heeft. Woningen die binnen 300 meter rondom een windturbine staan, worden minder vaak verkocht. Bij deze woningen daalde de verkoopprijs met 6% sinds 2012. Het rapport laat ook zien dat de aanwezigheid van windturbines invloed heeft op de gemiddelde prijs per vierkante meter van woningen. Zo was in 2022 de prijs per vierkante meter voor verkochte woningen binnen een afstand van 500 meter van een windmolen € 750,00 lager dan de verkochte woningen met een afstand van 1.000 tot 2.000 meter.

In maart 2022 publiceerde TNO een onderzoek over de impact van windturbines op huizenprijzen. In 2020 daalde de woningwaarde van huizen die binnen 2,5 km rond een windturbine staan gemiddeld 2,6%. Het onderzoek van TNO laat zien dat in 2030 de verwachte waarde van woningen dichtbij windturbines met gemiddeld 3,8% daalt. Dit heeft 2 oorzaken:

  • Doordat er meer windturbines op land komen, is het niet te voorkomen dat ze vaker dicht op huizen staan.
  • Nieuwe windturbines zijn gemiddeld hoger dan bestaande windturbines. Dit heeft waarschijnlijk een groter effect op de huizenprijzen.

Planschade

Vermoedt u als woningeigenaar dat door de komst van windturbines de waarde van uw woning daalt? Dan kunt u bij uw gemeente een procedure voor planschade starten. Via de zogenaamde planschaderegeling kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor geleden schade. Hierbij geldt een eigen risico van 2%. Lees meer over de planschaderegeling op Informatiepunt Leefomgeving.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?