Vergunningsaanvraag indienen kavels VI en VII (HKW)

Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022
Gepubliceerd op:
30 maart 2022

Wilde u een vergunningsaanvraag indienen voor het realiseren van een windpark in windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW)? Netbeheerder TenneT plaatst 2 platforms met 2 netaansluitingen op kavel VI en VII. De Nederlandse overheid schreef tenders uit voor de vergunningverlening van deze kavels.

De tender is gesloten. U kunt geen vergunningsaanvraag meer indienen.

U kon uw vergunningaanvraag voor kavel VI en/of kavel VII indienen tussen donderdag 14 april 2022 en donderdag 12 mei 2022 17:00 uur. Deze aanvraag is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende partij voor een kavel de vergunning voor die kavel ontvangt.

Lees op deze pagina wat u nodig had om uw aanvraag (of aanvragen) in te dienen. 

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt in ieder geval het aanvraagformulier en het exploitatierekenmodel mee met uw aanvraag. In het aanvraagformulier staat welke bijlagen nog meer verplicht zijn.

Kavel VI

Kavel VII

Windrapport

Het windrapport is daarnaast een verplichte bijlage. Houdt u bij het maken van het windrapport onder andere rekening met mogelijke terugregelverliezen als u overplanting gebruikt. Terugregelverliezen ontstaan als TenneT de transportcapaciteit van de exportkabels moet terugregelen als de kabels te warm worden. 

TenneT publiceerde in oktober 2021 de analyse Overplanting Hollandse Kust (west) die u hiervoor kunt gebruiken. Het gaat bij deze analyse om de documenten 1a, 1b en 1c onder '3 Technical papers'.

Indienen van uw aanvraag

U dient persoonlijk uw vergunningsaanvraag in. Maak hiervoor een afspraak op ons kantoor in Zwolle. Dit kan per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 042 42 42. In het aanvraagformulier staat hoe, waar en wanneer u uw aanvraag kunt indienen. Aanvragen die wij ontvangen na sluiting van de tender wijzen wij af. Dit geldt ook voor aanvragen die bij de sluiting van de tender onvolledig zijn.

Belangrijk om te weten:

  • Lees eerst de instructies en toelichtingen voordat u start met het invullen van het aanvraagformulier en exploitatierekenmodel. 
  • Invullen mag alleen in het Nederlands of Engels.
  • Controleer welke bijlagen voor u verplicht zijn. Voeg deze altijd toe aan uw aanvraag. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag om die reden afwijzen.

Na uw aanvraag

Wij bewaren alle ingediende aanvragen na ontvangst in een kluis. Na de sluiting van de tender openen wij de enveloppen met de aanvragen.

Beoordeling

  • Experts beoordelen alle aanvragen.
  • Tot aan de bekendmaking van de uitslag reageren wij niet meer op vragen en/of opmerkingen over deze tender. 
  • Voor de beoordeling geldt een wettelijke termijn van 13 weken. Deze kunnen wij eventueel verlengen met nog eens 13 weken. 

Toekenning of afwijzing vergunning

  • Per kavel kan één aanvrager de vergunning krijgen.
  • De hoogst scorende partij voor een kavel ontvangt voor die kavel de vergunning om het windpark te bouwen, te exploiteren en te verwijderen.
  • U kunt ook voor beide kavels het hoogste scoren. In dat geval ontvangt u voor Hollandse kust (west) kavels VI én VII de vergunning.

Vragen over Windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?