Bijeenkomsten over zonne-energie

Gepubliceerd op:
13 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022

Werkt u vanuit provincie of gemeente aan duurzaamheidsdoelstellingen of ruimtelijke ordening? En heeft u te maken met de stimulering van zonne-energie? Regelmatig organiseren wij webinars en andere bijeenkomsten voor lokale overheden over een actueel onderwerp rondom zonne-energie. Dit doen wij ook voor initiatiefnemers van zonne-energieprojecten.

Webinar en verdiepingssessie: zonne-energie en netinpassing

Heeft u te maken met de stimulering van zonne-energie, vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en/of ruimtelijke ordening? Laat u in dit webinar voorlichten met praktijkverhalen over uw rol als gemeente of provincie bij zonne-energie en netinpassing. 

In de aansluitende verdiepingssessie gaat u  aan de slag met oplossingen en manieren van aanpakken voor netinpassing bij projecten met installaties voor zonne-energie.

Werkgroepen lokale overheden en zon op dak

Werkt u bij een lokale overheid en wilt u hulp en oplossingen om uw plannen voor zonne-energieprojecten op daken sneller uit te voeren? In deze serie van 4 werkgroepen helpt u als lokale overheid en expert elkaar bij het oplossen van vraagstukken in uw eigen casus. Elke werkgroep heeft 3 werksessies van een halve dag. 

Van werkgroepen 1 en 2 zijn de thema's en startdata al bekend. Bekijk alle informatie en data in het evenement en meld u aan.

Werkgroepen 3 en 4 staan gepland voor januari 2023. Wilt u deze niet missen? Zodra het bekend is, leest u op deze pagina meer over de thema's, data en hoe u zich aan kunt melden.

Lokale overheden vertellen in de webinars over hun aanpak van en ervaringen met het realiseren van zonne-energie bij bepaalde sectoren en doelgroepen binnen de gemeente. Wij hebben als organisator van deze webinars een verbindende rol. Door het delen van bestaande kennis en ervaring hoeft niet  iedereen zelf het wiel uit te vinden In de webinars hoort u van uw collega-gemeente wat zij hebben gedaan om bepaalde aanpakken tot een succes te maken. 

Geïnteresseerd in toekomstige webinars?

Wilt u deelnemen aan toekomstige webinars en meepraten over deze onderwerpen? Stuurt u ons dan een e-mail en meldt u aan voor de belangstellendenlijst. Wij informeren u dan over webinars die wij organiseren over zonne-energie. Meldt u zich dan nog wel aan voor het webinar waaraan u wilt deelnemen. 

Webinars terugkijken

Webinar gemist? Wij selecteerden een aantal webinars voor u. Via de terugkijklink kunt u alsnog het hele webinar nakijken.

23 juni 2022: Zonne-energie en netinpassing (voor ontwikkelaars en netcoöperaties)

Afhankelijk van de regio en locatie in Nederland, verloopt een aanvraag en aansluiting op het net soms volgens protocol. En soms gaat het anders dan gehoopt. De reden voor de vertraging is dan vaak netcongestie. Medewerkers van ontwikkelaars van installaties voor zonne-energie en bestuursleden van energiecoöperaties laten zich in dit webinar bijpraten over oplossingen voor de inpassing van zonne-energieprojecten op het elektriciteitsnet. 

In dit webinar hoort u over:

 • De mogelijkheden en ontwikkelingen uit de markt;
 • De nieuwe 'Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing';
 • Kennis en ervaring van medewerkers en bestuursleden van ontwikkelaars en energiecoöperaties.

Kijk het webinar terug

5 april 2022: Zonnepanelen op uw maatschappelijk vastgoed

U komt allerlei vragen tegen als u zonnepanelen wilt (laten) aanleggen op maatschappelijk vastgoed. In dit webinar bespreken we de voorbereiding tot realisatie. U hoort en ziet:

 • Gemeente Rotterdam: vier pijlers bij het realiseren van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed
 • Gemeente Den Haag: omarm elke kans voor verduurzaming en CO2-reductie nu!
 • Holland Solar: hoe kan de ‘Gedragscode Zon op grote daken’ helpen bij de verzekerbaarheid van zonnepaneelsystemen?
 • Stichting Schooldakrevolutie: zonnepanelen op alle lege schooldaken! 

Kijk het webinar terug

4 oktober 2021: Zonne-energie en netproblematiek

Elektriciteitsnetten raken steeds voller. Soms is er geen capaciteit meer om nieuwe zonne-energie-installaties aan te sluiten. In dit webinar presenteren we 4 goede voorbeelden:

 • Provincie Drenthe: de Drentse aanpak van netcongestie
 • Gemeente Schagen: meer zon op bedrijventerrein ’t Zand
 • Gemeente Tholen: naar een slim en energiepositief bedrijventerrein
 • Netbeheerder Enexis: de rol van de netbeheerder

Kijk het webinar terug

31 mei 2021: Uitdaging voor gemeentes: zon-pv op bedrijventerreinen

Zon-pv op daken van bedrijfsterreinen biedt u kansen voor de stimulering van zonne-energie. Maar hoe pak je dat als gemeente precies aan? In het webinar schetsen we relevante ontwikkelingen van zon-pv en bedrijventerreinen. Daarnaast komen de volgende onderwerpen voorbij:

 • Gemeente Dronten: nee tegen zon buiten het dak
 • Gemeente Utrecht: zon op dak, aanbod aan en bereiken van ondernemers 
 • Over Morgen: hoe kan je als gemeente ondernemers bereiken en ontzorgen voor realisatie van zon op dak? 
 • Regio West-Friesland pakt het collectief en integraal aan 

Kijk het webinar terug

27 mei 2021: Webinar Zon-pv op gemeentelijk vastgoed

Verduurzaam uw gemeentelijk vastgoed. Zon-pv op eigen daken is één van de maatregelen die dit stimuleert. Inspireer daarmee burgers en bedrijven. Dit webinar heeft als doel om gemeenten op dit vlak te inspireren. Het webinar start met relevante ontwikkelingen van zon-pv en bedrijventerreinen. De volgende gemeenten delen daarna hun ervaringen:

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Oldambt
 • Gemeente Groningen

Holland Solar sluit het webinar af met praktische adviezen vanuit de zon-pv-sector om te komen tot realisatie van zon op daken.

Kijk het webinar terug.

1 september 2020: Webinar zonne-energie en meervoudig ruimtegebruik

Hoe kunnen we zonne-energie stimuleren in een dichtbevolkt land als Nederland, waar ruimte schaars is? Wij wijden een webinar aan de kansen en hindernissen van meervoudig ruimtegebruik. U hoort dat er wel degelijk kansen zijn op uiteenlopende gebieden. Dit blijkt in het webinar aan de hand van 3 inspirerende praktijkvoorbeelden:

 • Een succesvol voorbeeld van zonne-energie op water: drijvende zonneparken in Zwolle, op de Bomhofsplas en Seksdoornse plan. Bij deze projecten valt vooral het belang van participatie op.
 • Een goed voorbeeld van zonne-energie langs rijkswegen: de zogenaamde ‘Drentse zonneroute’ A73. Dit project toont onder andere aan hoe belangrijk het is dat je goed met elkaar afstemt, wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • De voordelen van een echt lokaal project: het zonnepark op water in Assen. Lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economisch.

Kijk het webinar terug

Agenda Regionale Energiestrategie (RES)

Nationaal Programma RES organiseert regelmatig masterclasses voor gemeenten. In deze masterclasses staan beschikbare gemeentelijke aanpakken en beleidsvoorbeelden, mogelijke provinciale kaders en relevante rijksinstrumenten centraal. De masterclass richt zich op het hele traject van beleidsvoorbereiding, formulering van beleid en uitvoering door derden.

Bekijk de RES-agenda

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?