Zonne-energie op infrastructuur

Gepubliceerd op:
6 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2022

De rijksoverheid bezit ongeveer 10% van de grond in ons land. Dit kan goed ingezet worden voor het opwekken van zonne-energie. Wij adviseren over en ondersteunen bij de verschillende mogelijkheden van toepassingen voor zonne-energie langs en op infrastructuur.

Op deze pagina vindt u informatie over hernieuwbare energie op rijksgrond, toepassingen voor zonne-energie boven parkeerplaatsen, innovaties en het combineren van zonnepanelen met elektrisch rijden.

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Samen met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf werken wij sinds eind 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het proefprogramma 'Hernieuwbare energie op rijksgrond'.

De 10% grond die de rijksoverheid bezit, komt neer op ongeveer 400 duizend hectare. EZK wil leren hoe die grond gebruikt kan worden voor hernieuwbare (duurzame) energieopwekking. Via een openbare inschrijving geven wij de gronden 'in gebruik'. De grond mag dan gebruikt worden voor zonnepanelen of windmolens. 

Met die opgedane ervaring schrijven wij adviezen voor andere overheden, zoals gemeentes, provincies en waterschappen. Die adviezen gaan over verschillende vormen van participatie, aansluiting op het elektriciteitsnet, innovatie, ruimtelijke inpassing en de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Meer weten?

Zonne-energie boven parkeerplaatsen

De zonnige kant van parkeren! Gemeenten en provincies combineren zonne-energie met parkeerruimtes door 'solar carports' (overkappingen met zonnepanelen). Ondanks de vele kansen zijn er in Nederland nog weinig voorbeelden.

Wij verzamelen ter inspiratie zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden. Dit doen we samen met eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden. Deze voorbeelden gebruiken we niet alleen om te inspireren, maar ook om kansen en knelpunten te verzamelen. Hiermee ondersteunen we nieuwe initiatiefnemers bij het opzetten van een project. 

TKI Urban Energy - innovaties

Er zijn allerlei innovaties mogelijk voor toepassingen van zonne-energie op infrastructuur. Wilt u hier meer over weten? Kijkt u dan eens op de website van het innovatieprogramma van de Topsector Energie.

Zonne-energie en mobiliteit

Bent u particulier, heeft u zonnepanelen en wilt u óók elektrisch rijden? De ANWB zette alle voor- en nadelen voor u op een rij.

Heeft u andere vragen over mobiliteit? Kijkt u dan op onze pagina Duurzame mobiliteit.

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?