Zonne-energie op infrastructuur

Gepubliceerd op:
6 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024

De Rijksoverheid bezit ongeveer 10% van de grond in ons land. Dit kan goed ingezet worden voor het opwekken van zonne-energie. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, provincies en waterschappen bij de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie langs en op infrastructuur.

Op deze pagina vindt u informatie over de opwek van energie op rijksgrond, toepassingen voor zonne-energie boven parkeerplaatsen, innovaties en het combineren van zonnepanelen met elektrisch rijden.

Opwek Energie op Rijksgrond

Samen met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf werken wij sinds eind 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het programma Opwek van Energie op Rijksgrond (OER).

In dit programma verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op rijksgrond. We bereiden hiermee de daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars voor. Het doel van het programma is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen.

De 10% grond die de Rijksoverheid bezit, komt neer op ongeveer 400 duizend hectare. EZK wil leren hoe die grond gebruikt kan worden voor hernieuwbare (duurzame) energieopwekking. Via een openbare inschrijving geven wij de gronden 'in gebruik'. De grond mag dan gebruikt worden voor zonnepanelen of windmolens. 

Met die opgedane ervaring schrijven wij adviezen voor andere overheden, zoals gemeentes, provincies en waterschappen. Die adviezen gaan over verschillende vormen van participatie, aansluiting op het elektriciteitsnet, innovatie, ruimtelijke inpassing en de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Meer weten?

Zonne-energie boven parkeerplaatsen

De zonnige kant van parkeren! Gemeenten en provincies combineren zonne-energie met parkeerruimtes door 'solar carports' (overkappingen met zonnepanelen). Ondanks de vele kansen zijn er in Nederland nog weinig voorbeelden.

Wij verzamelen ter inspiratie zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden. Dit doen we samen met eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden. Deze voorbeelden gebruiken we niet alleen om te inspireren, maar ook om kansen en knelpunten te verzamelen. Hiermee ondersteunen we nieuwe initiatiefnemers bij het opzetten van een project. Bekijk hieronder het webinar 'De zonnige kant van parkeren' en het bijbehorend rapport.

Innovaties voor zonne-energie op infrastructuur

Er zijn allerlei innovaties mogelijk voor toepassingen van zonne-energie op infrastructuur. Wilt u hier meer over weten? Kijkt u dan eens op de website van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy.

Zonne-energie en mobiliteit

Bent u particulier, heeft u zonnepanelen en wilt u uw elektrische auto op uw eigen terrein opladen? De ANWB zette alle voor- en nadelen voor u op een rij.

Heeft u andere vragen over elektrisch rijden of vervoeren? Kijkt u dan op onze pagina Duurzame mobiliteit.

Heeft u vragen over zonne-energie?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?