Service menu right

Agrarisch: resultaten uitgelicht

De kwaliteitsproducten van Nederlandse boeren, tuinders en vissers zijn populair in binnen- en buitenland. Een sterke, internationale agrosector, met oog voor duurzaamheid en innovatie, is belangrijk voor Nederland. RVO.nl voert onder andere het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

EU biedt visserijsector online platform: vistikhetmaar!

De Nederlandse visserijsector ligt onder de loep en heeft het niet altijd even makkelijk. Kennisuitwisseling, nieuwe projecten en contact met elkaar zijn nodig om de sector te blijven stimuleren en steunen. Daarom geeft de Europese Unie subsidies aan projecten zoals Vistikhetmaar! Dit is een platform speciaal voor de kennisuitwisseling binnen deze sector. De subsidie is gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit het fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Interactieve instructievideo POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. In de instructievideo POP3 en LEADER staat een uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van de subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren. Bij de aanpak hiervan hebben boeren, tuinders en terreinbeheerders een rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Landbouw en landgebruik  Infographic