rvoinbeeldagrarischheader

Agrarisch: resultaten uitgelicht

De kwaliteitsproducten van Nederlandse boeren, tuinders en vissers zijn populair in binnen- en buitenland. Een sterke, internationale agrosector, met oog voor duurzaamheid en innovatie, is belangrijk voor Nederland. RVO.nl voert onder andere het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren.  Bij de aanpak hiervan hebben boeren, tuinders en terreinbeheerders een rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Landbouw en landgebruik  Infographic

 

Directe GLB-betalingen

De directe GLB-betalingen is een pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Op 25 juni 2018 zijn in totaal 46.129 aanvragen afgehandeld. Hiervan zijn 1.080 aanvragen afgewezen. In totaal is er € 705,9 miljoen uitbetaald, wat neerkomt op een gemiddelde betaling per aanvrager van € 15.669.

Infographic resultaten GLB aanvragen afgehandeld 46.129, aanvragen afgewezen 1.080, uitbetaald €705,9 mln., gemiddelde betaling per aanvrager €15.669 Peildatum: 25 juni 2018
 

Vistikhetmaar.nl: kennisuitwisseling visserij

Vistikhetmaar.nl is het platform voor kennisuitwisseling in de visserij. Visserijorganisaties, onderwijs- en kennisinstituten en diverse overheidsorganisaties (waaronder het ministerie van LNV) werken samen aan de verbetering van het kennis- en professionaliseringsniveau in de visserijsector. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij financiert het project.

Service menu right