Agrarisch: resultaten uitgelicht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Agrarisch: resultaten uitgelicht

De agrarische sector, de visserijsector en het natuurbeleid zijn in ontwikkeling. Om die ontwikkeling te stimuleren, voeren wij onder meer regelingen uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Hiermee beschermen we onze natuur en dieren en stimuleren we duurzame landbouw. Ook geven wij als Europees betaalorgaan subsidies en tegemoetkomingen aan (agrarische) ondernemers.

Op deze pagina leest u wat wij voor onze opdrachtgever(s) hebben gedaan.

Covid-19-regelingen voor agrarische en visserijsector

Verschillende bedrijven zijn hard geraakt door het coronavirus. Ook de agrarische sector en visserij. Wij helpen hen door verschillende regelingen uit te voeren. Dit doen wij sinds mei 2020 namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Siertelers, bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers konden een tegemoetkoming aanvragen bij omzetdaling. Vissers kregen op aanvraag een subsidie uitbetaald als zij niet konden uitvaren. Agrarisch ondernemers konden een voorschot krijgen van de basis- en vergroeningsbetaling. Als zij jaarlijks subsidie kregen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De overheid verruimde ook de voorwaarden in het borgstellingsfonds landbouw. Zo konden agrarisch ondernemers alsnog een lening krijgen van een bank. Eind december hadden ruim 16.500 ondernemers gebruik gemaakt van deze regelingen.

Interactieve instructievideo POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. In de instructievideo POP3 en LEADER staat een uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van de subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren. Bij de aanpak hiervan hebben boeren, tuinders en terreinbeheerders een rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Landbouw en landgebruik Infographic

 • Gecombineerde opgave in cijfers

  Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. De meeste ondernemers moesten hun opgave uiterlijk 15 mei doen. Tijd om de cijfers op een rij te zetten.

 • Alles over het nieuwe GLB

  De voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB toekomstbestendig boeren sterker belonen. Alle informatie over dit onderwerp staat op één overzichtelijke pagina.

 • Alles over duurzaam boeren bij elkaar

  Agrarisch ondernemers investeren steeds meer in innovatief en duurzaam ondernemen. Alle informatie over dit onderwerp staat vanaf nu op één overzichtelijke pagina over duurzaam boeren.

 • Meer resultaten

  Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.