"De RTHF geeft investeerders zekerheid bij tijdelijke woningbouw"

Gepubliceerd op:
21 maart 2024

Eén manier om de woningnood in Nederland aan te pakken, is flexwoningen bouwen: tijdelijke, verplaatsbare woningen. Woningcorporatie Omnia Wonen en de gemeente Amersfoort willen op korte termijn 38 flexwoningen bouwen. "Het is mooi dat RVO financiële zekerheid biedt voor een haalbaar plan", zegt projectontwikkelaar Dennis de Kleer van Omnia Wonen.

Flexwoningen 

Flexwoningen zijn snel te plaatsen en van goede kwaliteit. Maar projecten voor tijdelijke woningbouw komen moeilijk van de grond. Het is voor investeerders, vaak woningbouwcorporaties, lastig hiervoor een sluitend financieel plan te maken. Dat komt doordat de locaties waar flexwoningen staan vaak maar een beperkte periode beschikbaar zijn. Terwijl de flexwoningen zelf zo 50 jaar kunnen meegaan. "10 jaar inkomsten uit verhuur is onvoldoende om de kosten te dekken die je maakt als woningcorporatie", legt De Kleer uit. “Als het niet lukt na 10 jaar een nieuwe locatie te vinden, moeten de woningen verkocht worden. Alleen weet je van tevoren niet of dat voldoende oplevert.”

Tegemoetkoming

Precies voor dit probleem bestaat de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF). Omnia Wonen gebruikt deze als 1e woningcorporatie in Nederland. Samen met de gemeente Amersfoort ontwikkelde de corporatie een plan voor de bouw van 38 studio’s. "Er is binnen de gemeente geen garantie op herplaatsing van de woningen na 10 jaar. Maar de RTHF maakt het mogelijk om door te gaan", zegt De Kleer. "Het geeft investeerders zekerheid dat je een deel van de investeringen in tijdelijke woningbouw terugwint."

Zekerheid

De Kleer is duidelijk: een project voor flexwoningen staat of valt met de duur van de periode waarin ze worden gebruikt. "Een exploitatieperiode van 10 jaar maakt het lastig om een sluitend financieel plan te realiseren. Mijn advies aan gemeenten en woningcorporaties is om toe te werken naar periodes van 20 jaar." Over de regeling van RVO is De Kleer te spreken. "Het is mooi dat RVO financiële zekerheid biedt voor een haalbaar plan."

RVO helpt verder 

Organisaties die investeren in flexwoningen of deze willen aanbieden voor sociale verhuur, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun van RVO. Bekijk voor meer informatie de mogelijkheden van de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF). U kunt ook bij RVO terecht voor andere hulp. Zo helpt het Expertteam Woningbouw u met ondersteuning en advies bij de realisatie van flexwonen. Daarnaast gaat tussen 2 april en 15 mei 2024 de subsidieregeling Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) open. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?