In het buitenland voet aan de grond krijgen met hulp van RVO

Gepubliceerd op:
8 augustus 2022

Start-up Gashouders verkoopt biogas aan bouwbedrijven. Bij de voorbereiding op uitbreiding naar het buitenland kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken. CEO Pieter Mans: "Hoe krijg je in het buitenland voet aan de grond? Waar begin je? RVO helpt je op weg."

De waterschappen zuiveren ons rioolwater. In Nederland vergisten 100 waterzuiveringsinstallaties energierijk slib tot biogas. Een deel van dat gas werd altijd verbrand.

Mans vertelt dat Gashouders een eenvoudige en goedkope manier heeft gevonden om dat biogas op te slaan. "Op de bouwplaats is geen elektriciteit aanwezig, dus wekken aannemers de elektriciteit op met vervuilende dieselmotoren. Wij verkopen het gas nu aan bouwbedrijven als een schoon alternatief voor diesel."

Uitbreiding naar het buitenland

Volgens Mans staan in andere Europese landen vergelijkbare waterzuiveringen en wekken bouwbedrijven ook daar nog vaak elektriciteit op met dieselmotoren. "De impact op het gebied van duurzaamheid is veel groter als we diesel internationaal vervangen door biogas. Maar hoe kom je zover?"

Hierbij kwamen de expertise en connecties van RVO goed van pas. De organisatie brengt bedrijven via ambassades en netwerkevents in contact met buitenlandse partijen. "Er is veel kennis bij RVO", legt Mans uit, "bijvoorbeeld over patenten, aanbesteden in het buitenland en belangrijke, zakelijke cultuurverschillen."

Een internationale strategie

Pieter Mans, CEO van Gashouders

De ondersteuning vanuit RVO heeft praktische en concrete handvatten opgeleverd. Zo heeft Gashouders een plan opgesteld. Mans: "Eerst willen we doorgroeien in Nederland en daarna de stap naar Duitsland maken. De Duitse markt is groot en al ver met biogas."

Mans waardeert de toegankelijkheid van RVO. "De omgangsvormen zijn niet bureaucratisch. De experts zijn direct bereikbaar via telefoon en per mail. We blijven graag samenwerken."

Nieuwe afzetmarkten voor ondernemingen geraakt door Brexit

Is uw bedrijf getroffen door de Brexit en zoekt u net als Gashouders nieuwe afzetmarkten? Het EU-Handelsprogramma biedt kosteloze ondersteuning aan ondernemingen die een directe handelsrelatie hebben met het VK en zijn geraakt door Brexit. Er zijn geen verplichte onderdelen; u geeft zelf aan wat u nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, maar ook advies bij het bepalen van uw handelsstrategie of deelname aan een vakbeurs of handelsmissie.

RVO voert het programma uit en levert maatwerk aan ondernemers. Lees meer en schrijf u in via de pagina EU-Handelsprogramma.

Gaat u eropaf?

Het EU-Handelsprogramma maakt deel uit van de Brexit Adjustment Reserve (BAR), een EU-fonds voor ondernemers die benadeeld zijn door Brexit. De BAR wordt gefinancierd  door de Europese Unie.  Er is veel mogelijk, maar de looptijd is beperkt. Gaat u eropaf?

In opdracht van:
In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?