“We zetten het overschot aan windenergie op zee nu om naar waterstof”

Gepubliceerd op:
4 januari 2024

In het FlexH2-project is met subsidie een slimme oplossing bedacht om energie van windturbines op zee maximaal flexibel in te zetten. De energie kan als gewone stroom naar het elektriciteitsnet op land. En van het overschot wordt waterstof gemaakt. Yin Sun, projectleider bij Shell, licht het project toe.

Yin Sun heeft een slimme flexibele oplossing bedacht voor de inzet van windenergie op zee. Is er veel wind maar weinig vraag naar elektriciteit? Dan kan van het overschot aan energie waterstof worden gemaakt. Is er veel wind en een grote vraag naar elektriciteit? Dan komt de windenergie gewoon als stroom aan land. Dit vraagt om een systeem dat flexibel kan schakelen tussen deze 2 opties.

Met subsidie aan de slag

Sun klopte met zijn idee aan bij GROW. Dit is een samenwerkingsverband van industriële partijen en kennisinstellingen die windenergie op zee willen innoveren. Ze zetten een consortium op. En mede dankzij subsidie van de MOOI-SIGOHE-regeling, kon het team met het idee aan de slag. 

Flexibel systeem nodig

Sun: “Ten eerste is een flexibel systeem nodig. Dat systeem bepaalt wanneer windenergie op zee als elektriciteit aan land komt óf als bron voor waterstofproductie zal dienen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Denk aan de elektriciteits- en waterstofprijs, weersverwachtingen, de productiekosten van waterstof, de continuïteit van de productie, netaansluitingskosten, subsidies. TNO onderzoekt hoe een geautomatiseerd systeem op ieder moment de juiste keuze kan maken.”

Aan land brengen van stroom

Het aan land brengen van grote hoeveelheden elektriciteit is ook een uitdaging. Sun: “Gelijkstroom is interessant voor windparken die ver op zee liggen. Maar het vraagt ook complexe omvormers. Daar doen we onderzoek naar. Daarnaast is een slimme omzetting nodig van de gelijkstroom richting de waterstofinstallatie.” 

Testen met een demonstratiemodel

Om het geheel uiteindelijk te testen zal het consortium een windturbine van 100 kW bouwen als demonstratiemodel en een proefopstelling aan de waterstofkant. Deze deelprojecten zijn slechts een glimp van het totale project. Sun: “We proberen steeds naar een praktische oplossing te zoeken voor verschillende problemen. Vervolgens moeten we de verschillende puzzelstukjes aan elkaar zien te knopen tot één integraal geheel.” 

Meer weten?

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Bent u tevreden over deze pagina?