"Productvernietiging mag géén oplossing meer zijn in de beauty-industrie!"

Gepubliceerd op:
17 april 2023

In de beauty- en personal care-industrie is een wereld te winnen als het gaat om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en circulair ondernemen. Zo wordt 20 tot 40% van de productie uiteindelijk vernietigd, in opdracht van de producent. Sinem Tuncer, oprichter van Arkive, vertelt dat de tech-startup zich ten doel stelt de cosmetica-industrie duurzamer te maken. RVO-adviseur Sandra Kolodzinskyi, gespecialiseerd in circulaire economie, legt uit hoe RVO hen daarbij ondersteunt.

Sinem Tuncer Arkive

Uitdaging om een radicaal ander bedrijfsmodel te realiseren

Arkive-founder Sinem Tuncer staat als 'tech-vrouw' in de beautywereld voor de uitdaging om aan tafel te komen bij de grote internationale merken en ze te overtuigen van een radicaal ander, circulair bedrijfsmodel. Om de schoonheidsindustrie te verduurzamen, is nog heel wat missiewerk nodig, legt Tuncer uit.

Tuncer: "De globale omzet en marges in deze industrie zijn enorm. De productiekosten van een beautyproduct liggen vaak tussen de 80 cent en € 3, terwijl het eindproduct voor meer dan € 100 over de toonbank gaat. Dat vermindert de prikkel om overproductie tegen te gaan. Daar komt bij dat de hele keten ongelofelijk complex is, waardoor de merken ook geen goed inzicht hebben in wáár ze op kunnen sturen."

Ontstaan van grijze markten en overproductie

De overproductie leidt ertoe dat er 'grijze markten' ontstaan, waarbij producten tegen lagere prijzen worden verkocht in landen met lagere inkomens. Tuncer: "Daarnaast zie je de opkomst van winkelketens als Action, die hiervan leven. Er ontstaan zo industrieën die zuiver gebaseerd zijn op overproductie elders."

Tenslotte blijft er nog een gigantische berg producten over die simpelweg wordt vernietigd. Onaanvaardbaar, in de ogen van Tuncer: "Let wel, bij de productie van beautyproducten wordt volop gebruikgemaakt van ingrediënten uit de voedselketen, met als gevolg dat we straks misschien niet genoeg eten meer hebben, maar wel een overdaad aan schoonheidsproducten. Als we duurzaamheid en circulariteit serieus willen nemen, dan mag productvernietiging géén oplossing zijn."

Overschotten aanbieden of recyclen

Met Arkive volgt Tuncer 2 sporen. Het eerste spoor richt zich op de korte en middellange termijn: zolang de overproductie nog niet is aangepakt, is het zinvol om overschotten tegen een lagere prijs alsnog te verkopen of te recyclen. Merken kunnen overschotten op de Arkive-marktplaats aanbieden. Tuncer: "Voor de korte termijn is dat gewoon de beste oplossing. De grondstoffen zitten er al in en de CO2-uitstoot heeft al plaatsgevonden. Arkive werkt al samen met diverse 'clean beauty'-merken, waaronder Blokzeep, Food for Skins, Scandinavian Biolabs, SMPL en Unwaste."

Merken in de luxere segmenten zien hun producten echter niet graag in een discountformule. Voor hen is uitgekiende recycling een (tijdelijke) oplossing. Arkive helpt daarbij, door te onderzoeken hoe niet alleen de verpakkingen maar ook de ingrediënten hergebruikt kunnen worden.

Realtime bijsturen in supplyketen

Het tweede spoor dat Arkive volgt, brengt de overproductie concreet terug. Slimme datamodellen brengen daarbij de hele productie- en supplyketen in kaart en bieden merken zo de mogelijkheid om 'realtime' bij te sturen en veel preciezer aan de vraag te voldoen, zonder onnodige verliezen van energie en grondstoffen. Dat is uiteraard de meest duurzame oplossing.

cosmetica industrie

"Bij de productie van beautyproducten wordt volop gebruik gemaakt van ingrediënten uit de voedselketen. Gevolg is dat we straks misschien niet genoeg eten meer hebben, maar wel een overdaad aan schoonheidsproducten."

Sinem Tuncer
CEO en oprichter van Arkive

Het roer moet om

De ketens in de schoonheidsindustrie strekken zich uit tot in de haarvaten van de wereldeconomie. Als start-up met de missie om juist deze – in feite oerconservatieve – industrie te veranderen, is internationaal ondernemen de enige mogelijkheid. Tuncer pitcht de Arkive-proposities dan ook aan directietafels in heel Europa en de VS.

Tuncer: "In de paar jaar dat ik hiermee bezig ben, zie ik toch al iets van verandering. De duurzaamheidsmanagers waar ik in het begin mee sprak, zijn nu vaak gepromoveerd naar de concerntop. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt. Zo heeft L’Oréal een fonds van € 50 miljoen gecreëerd om circulariteit te bevorderen. Ook andere partijen zijn hiermee bezig. Langzaamaan begint het besef te dagen dat het roer om moet."

Media-aandacht én in contact met de juiste partijen via RVO

Tuncer heeft in eerste instantie aangeklopt bij RVO, voor informatie over wet- en regelgeving die haar circulaire plannen kan ondersteunen. Via RVO is ze in contact gekomen met onder andere Het Groene Brein. Dat is een groep wetenschappers die werkt aan het realiseren van een circulaire, inclusieve economie, en bedrijven helpt om nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Ook bij haar eerste stappen naar de Amerikaanse markt heeft RVO ondersteuning geleverd. Tuncer: "Heel belangrijk is ook de media-aandacht die via RVO tot stand is gekomen. Het vraagstuk staat daardoor nu echt veel beter op de kaart!"

"Aarzel niet en kom met je vragen naar ons toe!"

RVO-adviseur Sandra Kolodzinskyi vult aan: "We hebben een serie ondersteunende instrumenten voor circulaire ondernemers. In Nederland helpt het Versnellingshuis Nederland Circulair ondernemers met circulaire ambities door te verbinden en expertise te bieden."

cosmetica

"We hebben een serie ondersteunende instrumenten voor duurzame, internationale ondernemers. Dus aarzel niet en kom met je vragen naar ons toe!"

Sandra Kolodzinskyi
RVO-adviseur Duurzaamheid Internationaal - Circulaire Economie & Klimaat

Kolodzinskyi: "Ook ondernemers die internationaliseringswensen hebben, kunnen bij ons terecht. Met het programma Holland Circular Hotspot ondersteunen we circulaire ondernemers die de grens over willen. Van wegwijzers naar subsidies en financiering tot en met de persoonlijke inzet van onze mensen op ambassades in de hele wereld. We helpen je graag verder – ook als je nog niet precies weet hoe je de volgende stap richting een circulair businessmodel zet, of als je bijvoorbeeld wel wilt internationaliseren maar nog niet precies weet waarheen. Dus aarzel niet en kom met je vragen naar ons toe!"

Aan de slag met internationaal duurzaam ondernemen

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?