“Zoek de verbinding in de wijk als je wilt verduurzamen”

Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024
Gepubliceerd op:
1 februari 2024

Wat begon als duurzame ideeënmotor van buurtbewoners, is uitgegroeid tot een professionele organisatie die de handen uit de mouwen steekt. Stichting DiBo helpt inwoners van Borne met een energieloket, energiecoaches, collectieve inkoop van zonnepanelen, FIXbrigades en collectieve opwekprojecten. Bart Schooneman, secretaris van DiBo, vertelt.
 

Inwoners helpen verduurzamen

Al in 2012 ging de voorloper van het bewonersinitiatief in Borne van start. Hun doel: inwoners praktisch helpen met de overgang naar duurzame energie (energietransitie) en woningen verduurzamen. Het huidige bestuur bestaat uit 6 actieve bewoners. Van een gepensioneerde financieel directeur en een oud-wethouder tot een projectleider bij een landelijke aannemer met jonge kinderen. 

Energieloket

Een van hun belangrijkste activiteiten is het energieloket, dat ze in opdracht van de gemeente Borne uitvoeren. Bart Schooneman, secretaris van DiBo, is hiervan de coördinator. Bij de start was hij de enige energiecoach, inmiddels heeft het loket er 12. “We hebben een mooie groep vrijwilligers bij elkaar van jong tot oud. Wel zouden we het leuk vinden als ook vrouwen zich bij ons willen aansluiten, want het zijn allemaal mannen”, geeft hij aan. 

Samenwerken met de gemeente

Wethouder Michael Geerdink noemt DiBo ‘een waardevolle samenwerkingspartner’. “Het helpt ons om onze klimaatdoelen te halen zoals deze staan beschreven in de energievisie”, zegt hij. 

Door extra subsidie van de gemeente kan Bart nu fulltime aan de slag voor de stichting: “Dat deed ik eerst vrijwillig voor soms wel 16 uur in de week. Nu is het een opdracht die ik als zzp’er doe en kan ik ervan rondkomen.” DiBo is met de extra middelen ook een FIXbrigade gestart. De FIXbrigade voert besparende en duurzame maatregelen voor bewoners uit.

Netwerk uitbreiden

Bart komt ook regelmatig met initiatieven uit andere gemeenten bij elkaar. “Zo kun je van elkaar leren. Wetgeving verandert steeds. Daarom is het goed om zo’n netwerk te hebben. 

Samen met Energiecoöperatie Buren Energie werkt DiBo tot slot ook aan het realiseren van een zonnepark op de stortplaats van afvalverwerker Twence. DiBo vervult daarbij een verbindende rol tussen partijen als de gemeente, bewoners en de dorpsraad.

Tips

Barts tips voor andere energie-initiatieven van buurtbewoners: “Maak een plan waar je naartoe wilt. En als je dat scherp en helder hebt, deel dat met anderen. Maak dat vooral ook duidelijk aan je partners, zoals een gemeente. En vraag er gewoon geld voor. In heel veel dorpen en steden wordt het energieloket alleen door vrijwilligers gedaan. Dat kan toch niet meer in deze tijd van energietransitie?” 

Bart raadt ook aan om de verbinding in de wijk te zoeken. “Spreek de bewoners bijvoorbeeld aan met leuke activiteiten, zoals een barbecue of een koffieochtend.” En tot slot: “Sluit je aan bij een netwerk en probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

Wij helpen u verder

Wilt u ook met buurtgenoten aan de slag met de verduurzaming van uw huis of wijk? Wij helpen u graag verder met tips. Lees wat u kunt doen: Lokale energie-initiatieven met buurtgenoten.

Dit praktijkverhaal maakten wij samen met klimaatstichting HIER.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?