Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2024
Gepubliceerd op:
25 april 2022

Wilt u gebruikmaken van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET)? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden.

Begrippenlijst

Wilt u weten wat een bepaalde term betekent? Bekijk onze Begrippenlijst AanZET.

Wie vraagt subsidie aan?

 • U bent een onderneming of non-profitinstelling. Niet in aanmerking komen:  een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam.
 • Bent u een leasemaatschappij die vrachtwagens verhuurt op basis van operational lease? Dan komt u in aanmerking, omdat u de voertuigen koopt.
 • Least u met een operationeel leasecontract? Dan least u de vrachtwagen van een leasemaatschappij. In dit geval vraagt uw leasemaatschappij de subsidie aan.

KVK-nummer en BSN-nummer

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) registreert de vrachtwagen op naam van een natuurlijk persoon bij eenmanszaken, rederijen en maatschappen. Hiervoor vragen wij het burgerservicenummer (BSN) op van de natuurlijke persoon op wiens naam de vrachtwagen wordt geregistreerd in het kentekenregister (RDW).

Vrachtwagens

De vrachtwagen valt onder de voertuigclassificaties N2 met een gewicht groter dan 4.250 kg of N3. 

 • De vrachtwagen moet nieuw zijn. Een vrachtwagen is nieuw volgens de AanZET als in het kentekenregister RDW gelijk zijn:
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling (de tenaamstelling moet op naam van de subsidieaanvrager zijn)
  • én de datum waarop de vrachtwagen voor het eerst op kenteken is geregistreerd. Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.
 • De vrachtwagen is volledig emissieloos. Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
 • De vrachtwagen rijdt alleen met een elektromotor.
 • De vrachtwagen valt onder de voertuigclassificaties N2 met een gewicht groter dan 4.250 kg of N3.
 • Het batterijpakket van de vrachtwagen mag geen lood bevatten.

Koop- of financial lease

 • U vraagt subsidie aan, nadat u een koop- of financial-leaseovereenkomst zonder onherroepelijke verplichtingen heeft afgesloten. Deze overeenkomst is op het moment dat u subsidie aanvraagt nog niet definitief. We stellen deze voorwaarde omdat dat steun stimulerend moet werken. In de overeenkomst laat u een bepaling opnemen, waarin staat dat de overeenkomst op een latere (af te spreken) datum pas definitief wordt. Houd er wel rekening mee dat die datum later moet zijn dan de datum waarop u subsidie aanvraagt.

  Het is ook mogelijk dat u in de overeenkomst opneemt dat deze pas definitief wordt, zodra u deze subsidieaanvraag indient of uw subsidieaanvraag positief beoordeeld is. U kunt bijvoorbeeld de volgende voorwaarde in de overeenkomst opnemen: 'Order wordt definitief na toekenning aanvraag AanZET'.

Voor uw aanvraag

 • U sluit eerst een niet-definitieve koop- of financial-leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze vrachtwagens.
 • Wanneer u de subsidie aanvraagt, staat de vrachtwagen nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.
 • U vraagt via ons digitale loket een subsidieverlening aan.
 • Ontvangt u al subsidie van een andere overheidsinstelling voor de koop van één of meerdere vrachtwagens? Dan verminderen we het bedrag dat u ontvangt  met de andere overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de Milieu-investeringsaftrek (MIA).
 • De vaststelling van de subsidie, met een toekenning uit 2022 of 2023, vraagt u aan uiterlijk 12 maanden na datum van verlening van de subsidie. Loopt de levertijd van uw vrachtwagen vertraging op? Dien dan bij ons een onderbouwd verzoek in tot uitstel van deze vaststelling met nog eens (maximaal) 12 maanden. Voor toekenningen uit 2024 vraagt u tot uiterlijk 15 maanden na verlening van deze subsidie een subsidievaststelling aan. Is de vrachtauto niet leverbaar binnen 15 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 9 maanden extra.
 • Is/zijn de vrachtwagen(s) geleverd en ten naam gesteld? Dan dient u een verzoek in tot vaststelling. Op de vaststelling volgt de uitbetaling van de rest van de subsidie.
 • De vrachtwagen mag geen subsidie hebben ontvangen op basis van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB).

Subsidieverplichtingen

 • De vrachtwagen waarvoor u subsidie ontvangt, moet op uw naam komen. Bij operational lease kan de leasemaatschappij de vrachtwagen registreren met een verstrekkingsvoorbehoud en de vrachtwagen op naam van de klant (de lessee) zetten.
 • De vrachtwagen moet 4 jaar zonder onderbreking op uw naam staan. Of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam van de leasemaatschappij zijn geregistreerd in het kentekenregister. Dat is vanaf de datum van de 1e inschrijving en tenaamstelling. Is dit niet het geval, dan betaalt u de subsidie naar verhouding terug.
 • U moet de overeenkomst kunnen tonen. Bewaar die tot 4 jaar na de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de vrachtwagen.
 • Vervangt u de emissieloze vrachtwagen door een andere nieuwe emissieloze vrachtwagen te kopen? Dan hoeft de vrachtwagen niet 4 jaar op uw naam te staan. Deze vervangende vrachtwagen moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling. We passen de vaststellingsbeschikking dan aan. Dit doen we na het ontvangen van het kenteken en aankoopbewijs van de vervangende vrachtwagen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?