Gesloten voor aanvragen

Verlening en verdeling subsidie Afzetbevorderingsprojecten 2016

Laatst gecontroleerd op:
1 april 2021
Gepubliceerd op:
9 augustus 2016

Voor de openstelling Afzetbevorderingsprojecten is in 2016 € 2,8 miljoen beschikbaar. Het budget wordt verdeeld op basis van rangschikkingscriteria.

Budget en subsidiabele kosten

Het budget is € 2,8 miljoen. Financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Maximale subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de subsidiabele kosten minimaal € 400.000. Uw aanvraag wordt afgewezen als de subsidiabele kosten lager zijn dan dit bedrag.

De subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb-onderneming? Dan kunt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten ontvangen.

Deelnemers die maximaal 75% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen:

 • Erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming
 • Vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten en niet groter dan een mkb-onderneming
 • Erkende brancheorganisatie van visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming

De subsidie bedraagt ten hoogste € 900.000 per afzetbevorderingsproject.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten;
 • bijdrage in natura;
 • afschrijvingskosten;
 • overige kosten.

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u bij subsidiespelregels EFMZV.

Rangschikkingscriteria verdeling budget

Het budget voor de subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag wordt hoger gerangschikt als deze:

 • meer bijdraagt aan afzetbevordering of waardevermeerdering (30%);
 • beter van toepassing is in de praktijk (15%);
 • een meer innovatief karakter heeft (20%);
 • voor een breder aantal marktdeelnemers van waarde is (20%);
 • een meer duurzaam karakter heeft (15%).

Vragen over Afzetbevorderingsprojecten?

Neem contact op met RVO.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?