Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: vaststelling aanvragen

Gepubliceerd op:
1 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023

Is aan u in 2020 de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur toegekend? En heeft u uw project afgerond en betaald? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan.

In de beslissing (verlening) leest u op welke datum uw project klaar moet zijn. Vanaf deze datum heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Uw aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen zijn. Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen op deze datum. Ook niet als u door omstandigheden later met uw project begint. Houd hier rekening mee in uw planning, zodat u genoeg tijd heeft om de aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Voor welke kosten?

In de verleningsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura in de vorm van eigen arbeid en/of (on)roerende goederen
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Zorg voor een volledige aanvraag. Ontbreken er noodzakelijke gegevens of bijlagen? Dan kunnen wij uw subsidie lager vaststellen.

Redelijkheid van kosten

Houd er bij het aanvragen van een vaststelling ook rekening mee dat de kosten redelijk moeten zijn. Meer uitleg hierover vindt u bij de subsidiespelregels EFMZV op de pagina Redelijkheid van kosten.

Aanvragen

U vraagt vaststelling aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en kiest in het formulier voor Aanvraag vaststelling indienen. Zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. U kunt de bijlagen alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Bij de vaststelling wordt uw project inhoudelijk volledig beoordeeld. U voert alleen de kosten op die niet eerder bij een voorschotverzoek zijn ingediend en goedgekeurd.

Bij een samenwerkingsverband

De penvoerder vraagt bij een samenwerkingsverband namens de deelnemers vaststelling aan. Uit de eindrapportage wordt van elke deelnemer duidelijk welke activiteiten er zijn uitgevoerd en welke kosten er zijn gemaakt. Elke deelnemer ontvangt individueel de vastgestelde subsidie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Naast het eindverslag stuurt u bij uw aanvraag ook andere bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, hangt af van de kosten waarvoor u subsidie krijgt. U leest hier meer op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen vaststellingsaanvraag.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen, controleren wij of deze compleet is. U krijgt daarover bericht van ons. Als er informatie ontbreekt, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

U krijgt onze beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons krijgt. Bij een samenwerkingsverband krijgt de penvoerder de beslissing over de vaststelling.

Geen hoger subsidiebedrag

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan begroot? Dan krijgt u niet een hoger subsidiebedrag dan wij hebben verleend.

Lager subsidiebedrag

De subsidie kan lager worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet helemaal hebben plaatsgevonden. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Uitbetaling van subsidie

Is het nog te betalen bedrag in de vaststellingsbrief meer dan 0 euro? Dan storten we dat bedrag binnen een paar weken op uw rekening. Het bedrag wordt niet gestort op de rekening van de penvoerder, maar op de rekening van u als deelnemer.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?