Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: voorschot aanvragen

Gepubliceerd op:
1 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023

Heeft u in 2020 de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur aangevraagd en een positieve beslissing ontvangen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de kosten die u voor het project heeft gemaakt. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Wanneer aanvragen?

Wanneer u een voorschot aanvraagt, ligt aan hoe lang het project duurt.

Projecten die langer duren dan 1 jaar

Duurt uw project langer dan 1 jaar? Dan moet u op een aantal momenten tussenrapportages opsturen. In de verleningsbrief staat hoeveel rapportages u moet sturen en wanneer.

Samen met de tussenrapportage vraagt u een voorschot aan voor de gemaakte en betaalde kosten. U mag op elk ander moment een aanvullend voorschot aanvragen. Bij uw voorschotaanvraag stuurt u altijd een tussenrapportage mee.

Projecten die maximaal 1 jaar duren

Duurt uw project maximaal 1 jaar? Dan mag u een voorschot aanvragen. Dit is niet verplicht. Bij uw voorschotaanvraag stuurt u altijd een tussenrapportage mee.

Voor welke kosten?

Een voorschotverzoek baseert u op gemaakte en betaalde kosten. In de verleningsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura in de vorm van eigen arbeid en/of (on)roerende goederen
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

U kunt maximaal 90% van het bedrag dat u aan subsidie krijgt, als voorschot ontvangen.

Redelijkheid van kosten

Houd er bij het aanvragen van een voorschot ook rekening mee dat de kosten redelijk moeten zijn. Meer uitleg hierover vindt u in de Subsidiespelregels EFMZV op de pagina Redelijkheid van kosten.

Aanvragen

U vraagt een voorschot aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en kiest in het formulier voor Aanvraag deelbetaling indienen. Zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. U kunt de bijlagen alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Bij een samenwerkingsverband

De penvoerder vraagt bij een samenwerkingsverband namens de deelnemers een voorschot aan. Uit de tussenrapportage wordt van elke deelnemer duidelijk worden welke activiteiten er zijn uitgevoerd en welke kosten er zijn gemaakt. Elke deelnemer ontvangt individueel een voorschot voor de gemaakte en betaalde kosten.

Bijlagen bij uw aanvraag

Naast de tussenrapportage stuurt u met uw aanvraag een aantal bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, hangt af van de kosten waarvoor u subsidie krijgt. U leest hier meer over op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen voorschotaanvraag.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige voorschotaanvraag, de tussenrapportage en de andere verplichte bijlagen, sturen wij u een beslissing. Als u een voorschot krijgt, staat in de brief hoeveel u betaald krijgt. Daarna storten wij het bedrag binnen 6 weken op uw rekening.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?